Waterschapsbelasting: nieuwe voorstellen leggen kosten landbouw neer bij inwoners

20 feb. 2018 – Met het oog op de toekomst moeten de waterschapsbelastingen worden vergroend met financiële prikkels om beter om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en ‘te vervuild’ water, zodat de vervuiler ook écht gaat betalen (OESO, 2014). Echter, de recente voorstellen door de Commissie Aanpassing Belasting van de Unie van Waterschappen leiden tot een forse lastenverhoging voor alle huishoudens van Nederland.

Alles weten over de waterschapsbelasting in twee minuten!

Bewoners niet gehoord

De kosten voor de waterzuivering dient op billijke wijze te worden verdeeld over alle watergebruikers. De OESO heeft voorgesteld om middels een breed onderzoek te komen tot een  gedragen visie op de economische kosten van watervervuiling en de samenhang tussen water, landbouw en natuur. Het is daarom verbazingwekkend dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen wel allerlei experts geraadpleegd heeft maar de inbreng van consumentenvertegenwoordigers is vergeten?

Immers, de CAB standpunten komen neer op een forse lastenverzwaring voor de burgers. Bovendien gaan in de plannen van het CAB de burgers ook betalen voor uitbreiding van de waterschapstaken naar de maatschappelijk gewenste grondstoffen- en energiefabriek van de circulaire economie. Ook willen de waterschappen de micro-verontreinigen en medicijnresten gaan aanpakken: dat blijkt echter een complex probleem waar end-of-pipe technologieën slechts een beperkte bijdrage leveren aan de oplossing. De veroorzakers van de micro-verontreinigingen en medicijnresten blijven buiten schot.

Voorstellen Commissie Aanpassing Belastingen (CAB) leiden tot lastenverzwaring.

Burgers betalen het meest aan waterschapsbelasting

Burgers betalen nu al 71% van de zuiveringslasten tegenover 6% door de landbouw. De landbouw profiteert wel het meest van gebiedsinrichtingsplannen voor vernatting, verdroging, grondwaterniveau, waterafvoer en peilbeheersing. De OESO adviseert om de belanghebbenden mee te laten betalen aan de kosten van gebiedsprojecten. De CAB heeft dit verwoord in een voorstel om de kosten vooral te verhalen op bewoners van een gebied door de heffingen te verhogen. En eenzelfde constructie is bedacht om burgers mee te laten betalen aan heffingen voor natuurgebieden, zij wonen dan in een mooie omgeving en moeten hiervoor betalen volgens het CAB.

Burgers bekostigen ook al jaren grotendeels de inspanningen van waterschappen om aan de KRW-doelen voor schoon en gezond water te voldoen. Tot nu toe heeft dit in absolute zin weinig bijgedragen om de KRW-doelen te bereiken. Indien de grootste vervuilers geen substantiële bijdrage gaan leververen middels bronaanpak en heffingen zullen de KWR-doelen niet worden gehaald. De gerealiseerde reducties bij burgers en en industrie vallen in het niet tegen de diffuse emissies vanuit de landbouw.

De KWR- doelen blijven door deze landbouw-emmissies ver buiten bereik! Er is een contradictie tussen enerzijds het toepassen van het principe de vervuiler betaalt en anderzijds het vooruitschuiven van de landbouwproblematiek. Indien de grootste vervuilers geen substantiële bijdrage gaan leververen middels bronaanpak en heffingen zullen de KWR-doelen nooit worden gehaald en zeker niet in 2027.

Voor de longread over dit onderwerp, klik hier

Albert van de Koolwijk

(Opiniebijdrage op persoonlijke titel)

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt de AWP

Opinie Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing? De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van be...

Nederland heeft steeds vaker dorst. Nieuw TV programma #Waterman zoekt het uit!

Nieuws Nieuw TV programma #Waterman 8 april 2021 - De zeespiegel stijgt, de zomers worden heter en droger. Nederland heeft steeds vaker dorst. Water, een ...

Waterschapsbelasting: huiseigenaren en huurders toch de klos?

Nieuws VNO-NCW op de koffie bij minister Infrastructuur en Waterstaat 6 april 2021 - Na een intensieve consultatie met alle belanghebbenden is het pakket ...