Waterschapsbelasting – wat krijg je ervoor?

Waterschapstarieven: laag of hoog?

21 nov. 2018 – Als de waterschapsbelasting net als de inkomstenbelasting en de premies voor de volksverzekeringen werd ingehouden op het salaris, dan zouden veel mensen die waterschapsbelasting niet eens opmerken. Maar dan zouden diezelfde mensen wellicht ook helemaal vergeten dat de waterschappen het hele jaar door voor hen aan het werk zijn!

Bovendien is de onafhankelijke waterschapsbelasting een groot goed: de minister van Financiën kan in slechte tijden niet even graaien in de kas van de waterschappen, want het werk aan droge voeten gaat altijd door.

Omdat de totale waterschapskosten natuurlijk verschillen per waterschap – afhankelijk of er veel polders zijn of juist veel hoge zandgronden –  zijn ook de waterschapslasten verschillend tussen waterschappen. Verder is vooral de verhouding stedelijk gebied versus platteland van belang voor de hoogte van de waterschapslasten.

Waterschappen doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen (foto: Pixabay)

Maar dan heb je ook wat!

Je kunt ook kijken naar wat je allemaal krijgt voor je waterschapsbelasting. Van die driehondervijftig euro per jaar uit het rekenvoorbeeld hierboven, is circa de helft voor droge voeten en schoon water. Voor minder dan een euro per dag wordt daarmee het risico op een overstroming of natte voeten vanwege een plensbui zo klein mogelijk gehouden. Het is natuurlijk geen garantie maar we hebben in Nederland wel een goede staat van dienst.

De andere helft uit het rekenvoorbeeld gaat op aanvoor de kosten van de afvalwaterzuivering. Voor alweer minder dan een euro per dag wordt het afvalwater, nadat u de WC hebt doorgetrokken, weer keurig gezuiverd. Maar waarom moet er dan ook nog rioolbelasting worden betaald aan de gemeente, is dat niet dubbel op? Het antwoord ligt voor de hand: de gemeente onderhoudt en vervangt de riolering.

Omgerekend bedragen de waterschapslasten voor waterveiligheid en waterzuivering dus samen nog geen anderhalve euro per dag voor een gezin met een eigen huis. Het kleinste huishouden bestaat uit twee personen, dus drie kwartjes per persoon. Dat is minder dan de kosten van gas en licht. En minder dan de zorgverzekering. Enzovoorts.

Scheve verdeling van de waterschapslasten

Er zijn vier belastingcategorieën die ieder bijdragen aan de watersysteemheffing. De categorie Ingezetenen (betalen per huishouden), de categorie Gebouwd (bedrijven, glastuinbouw en woningen: zij betalen op basis van de WOZ-waarde), de categorie Ongebouwd (akkerbouwers en veetelers: betalen per hectare) en de categorie Natuur (eigenaren van natuurterreinen: betalen ook per hectare, maar heel veel minder dan Ongebouwd).

Natuurlijk is de Algemene Waterschapspartij (AWP) voorstander van een sobere en doelmatige waterschapsbegroting en lage tarieven voor de huishoudens. De opbrengst van de wtarsysteemheffing was bijna anderhalf miljard euro in 2018. Daarvan  betaalden de inwoners van de waterschappen bijna 80%. De AWP pleit voor een eerlijker verdeling, want nu ligt de verhouding wel heel erg scheef. Ook de bedrijven en kantoren hebben belang bij droge voeten!

Algemeen Bestuur houdt toezicht op de begroting

Kern van het waterschap als functionele democratie is dat het ontvangen belastinggeld alleen wordt uitgegeven aan de kerntaken van het waterschap. Het democratisch gekozen Algemeen Bestuur  van  elk waterschap – met mandaat van de kiezer – houdt daar toezicht op. De AWP vindt dat het aandeel van de huishoudens in de opbrengst van waterschapsbelasting niet verder mag stijgen.

Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De Algemene Waterschapspartij AWP doet mee in alle 21 waterschappen. De AWP doet niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen of de provinciale verkiezingen.

Hans Middendorp

Lees hier: ‘De tarieven van Delfland kunnen wél omlaag’

  

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Waterschapslasten oneerlijk verdeeld, vindt de AWP

Opinie 7 sept 2019 - De AWP pleit voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Het enorme pakket aan aanpassingen dat de Unie van Waterschappen i...

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Oorschot

Nieuws 26 april 2019 - AWP-bestuurder mr. Jan van Oorschot werd vandaag verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester drs. K. Loohuis van Hoogevee...

Overgebleven medicijnen gaan niet in het toilet

Nieuws 12 april 2019 - Uit een grote enquête blijkt dat overgebleven* medicijnen vrijwel nooit door het toilet gespoeld worden. Inspanningen om oude medic...