‘Waterschapsbelasting zal stijgen vanwege de droogte’, zegt Hans Oosters

AWP pleit voorzichtig voor klimaatheffing

13 aug. 2018 – De waterschapsbelasting gaat stijgen door de aanhoudende droogte in Nederland. Dat verwacht Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Oosters twijfelt of er voldoende geld is voor de taken van de waterschappen: waterbeheer, onderhoud van waterkeringen en afvalwater zuiveren. „Als het extreme weer aanhoudt, gaan onze kosten omhoog en dus ook de waterschapsbelasting”, zegt Oosters, tevens dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

NRC 13 augustus 2018 (klik op afbeelding) 

Waterschapsbelasting

De waterschappen bepalen de tarieven van de waterschapsbelasting zelf. Deze belasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Per waterschap verschilt de hoogte van de belasting. Tussen 2010 en 2017 namen de belastingopbrengsten van waterschappen ieder jaar minder hard toe dan het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit jaar is een keerpunt: de waterschapsbelasting stijgt in 2018 al gemiddeld met 2,5 procent, tegenover 1,8 procent in 2017. In de herfst maken de 21 waterschappen de hoogte van de waterschapsbelasting bekend voor 2019.

——————————————————————————————————————————————————-

Algemene Waterschapspartij wil onderzoeken of aparte klimaatheffing een oplossing biedt?

De AWP heeft vorige maand al de suggestie gedaan om via de waterschapsbelasting  middels een speciale klimaatheffing ook een deel van de kosten voor de nood-zakelijke klimaatmaatregelen te financieren. De minister van I & W heeft op de korte termijn vrijwel geen geld voor zulke maatregelen, maar de klimaatverandering wacht niet!  Recent is het risico op wateroverlast door hoosbuien in beeld gebracht voor 8 miljoen huizen in Nederland. De AWP vindt het geen goed idee om het geld weg te halen uit het Deltafonds, dat specifiek is bedoeld voor veilige dijken en voor extra zoetwater in tijden van droogte.  (Hans Middendorp)

——————————————————————————————————————————————————-

Vakantieproblemen

Maar door de droogte zullen de kosten voor waterschappen nog hoger uitvallen. Veel waterschappen kampen met vakantieproblemen: er is minder personeel voor meer werk. „Die personele inzet heeft ook gevolgen voor de begroting”, zegt Oosters. Ook waarschuwt hij voor de hoosbuien die naar verwachting gaan vallen, waardoor „onze taakintensiviteit omhoog gaat”. Hierdoor moeten de waterschappen „kijken naar de ruimtelijke inrichting en gebruik van het land” vanwege extremer weer in de toekomst.

Om problemen in de toekomst te voorkomen, moet er in Nederland meer water opgeslagen worden. Zowel voor droge als natte periodes. Oosters pleit voor meer opslag van het water uit de rivieren „zodat het beschikbaar is tijdens droge periodes”. Dat gebeurt al in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen, ten noord-oosten van Rotterdam. Ook moeten steden meer waterpleinen aanleggen. „Deze liggen lager dan huizen en kunnen hevige regen opvangen, zodat schade wordt voorkomen.”

Droogte nog niet voorbij

Dit jaar zou het droogste jaar ooit kunnen worden. De afgelopen weken lag het neerslagtekort zelfs hoger dan in recordjaar 1976, op net iets minder dan 300 millimeter. De regen van laatste dagen lost dat niet meteen op, waarschuwt Oosters. Door de droogte is de bodem verhard en stroomt neerslag sneller in sloten of verdampt het.

De droogte leidt tot schade voor de natuur en de landbouw: oogsten mislukken, gewassen brengen minder op. En op meer dan 150 plekken is blauwalg geconstateerd. Soms ook botulisme. „Het duurt nog maanden voordat het probleem van het watertekort is opgelost”, zegt Oosters.

Dit artikel is verschenen in het NRC op 13 aug. 2018 (klik hier)
(tekst overgenomen met toestemming)

Mark Middel
Journalist

 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...