Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt AWP

Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing?

De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van bedrijven. In Delfland is die verhouding het meest scheef. Bovendien is Delfland ook nog met stip het duurste waterschap van Nederland! Van de totale opbrengst van de watersysteemheffing in Delfland van 100 miljoen euro wordt maar liefst 90% opgehaald bij de burgers. De andere belastingcategorieën dragen samen slechts 10% bij: bedrijven 7%, wegen 2%, boeren 1% en natuurterreinen vrijwel niks. Terwijl er juist ook heel veel bedrijven, kantoren en glastuinbouw zijn in deze regio. Waarom zouden die niet naar draagkracht meebetalen?

Lees hier in het AD: ‘Tuinders moeten meer betalen voor droge voeten’

Helaas! Onlangs bleek bij een informatieve vergadering dat verschillende landelijke politieke partijen de huidige kostenverdeling tussen burgers, boeren en bedrijven juist prima vindt. De AWP wil dat het inwonersdeel tenminste terug gaat van 90% naar 80%. Dat kan door een aanpassing van de kostentoedelingsverordening. Zelfs dan praat je maar over twee tientjes lagere lasten voor huurders. Maar het is een begin.

Watersysteem-heffing

Het watersysteem is het stelsel van sloten, vaarten en dijken om te zorgen voor droge voeten. Iedereen betaalt mee aan deze heffing, waaruit aanleg, beheer en onderhoud van het watersysteem worden betaald. Een woningeigenaar heeft meer baat bij droge voeten en betaalt dus wat meer dan een huurder en een dure woning betaald meer dan een goedkopere woning. Huurders betalen voor het ‘wonen’ in een gebied en wonen doe je met allerlei spullen om je heen. Eigenaren van gebouwen betalen voor de waarde van hun gebouw aan de hand van de WOZ-waarde.

Delfland knijpt de burgers uit  (foto: Pixabay)

 

Bedrijven betalen niets voor droge spullen

Ben je eigenaar van een woning dan betaal je een bedrag over de waarde van je woning plus een bedrag voor het gebruik daarvan. Want je hebt er baat bij dat zowel je woning als je spulletjes beschermd zijn tegen wateroverlast. Als eigenaar van een bedrijf betaal je watersysteemheffing over de WOZ-waarde van je gebouw. Het gebouw wordt natuurlijk ook gebruikt voor bijvoorbeeld opslag, distributie of productie. Bedrijven hebben er baat bij dat hun machines, voorraad etc. beschermd zijn tegen wateroverlast.

Want waarom zouden bedrijven zoals data-centers enkel watersysteemheffing betalen over de waarde van 4 muren en het dak en niet over de miljoenen kostende servers die binnen staan en ook beschermd worden tegen wateroverlast?  En ook voor bedrijven in de horeca geldt dat het natuurlijk fijn is dat de keuken droog blijft, maar als de klanten niet kunnen komen vanwege water op straat dan heb je nog steeds geen omzet.  Bedrijven hebben dus minstens zoveel baat bij droge voeten als burgers.

Wat betalen bedrijven, behalve de heffing over WOZ-waarde?
Antwoord: helemaal niks!

Omdat de watersysteemheffing een ‘baat-belasting’ is, vindt de AWP vanuit de solidariteitsgedachte dat iedereen moet meebetalen naar de mate waarin hij/zij voordeel heeft van droge voeten. Daarom vind de AWP dat bedrijven – net als burgers – naast een bedrag over de WOZ-waarde ook moeten betalen voor het met droge voeten kunnen uitoefenen (gebruiken) van hun bedrijf. Deze gebruiksheffing kan prima via een iets hogere factor op de WOZ-waarde aan bedrijven worden opgelegd! Gemeenten doen dat al lang, zie Delft en Den Haag. Want er is geen enkele reden waarom bedrijven niet voor hun gebruiksdeel zouden moeten betalen.

AWP Delfland wil eerlijke lastenverdeling

Bovendien betalen burgers ook nog eens een ‘solidariteitsheffing’, en boeren, bedrijven en natuur niet. Burgers met een huis betalen dus dubbele watersysteemheffing. Doordat de huizenprijzen de afgelopen jaren zo explosief zijn gestegen zou je denken dat Delfland nu bulkt van het geld – maar dat is niet het geval. Wat de burgers aan extra belasting ophoesten wordt deels gecorrigeerd in een lager belastingtarief voor alle belastingcategorieën. Stel de woningen zijn de afgelopen jaren ca 25% in prijs gestegen en de belasting is 20% gedaald dan resulteert dat in een belastingstijging van 5%. Dat lijkt vestzak-broekzak als dat voor alle categorieën zou gelden. Maar we zien dat bedrijfsgebouwen nauwelijks in waarde zijn gestegen, zodat zij per saldo profiteerden van een belastingverlaging van ca. 20%. Een belastingverlaging die -onbedoeld!- door de burgers is gefinancierd.

 

Belastingherziening

Daarom ziet de AWP uit naar de zeer noodzakelijke belastingherziening die een evenredige – en dus rechtvaardige – belastingheffing mogelijk maakt. Tot die tijd moeten we het doen met de huidige, sterk verouderde, belastingregels. In de informatieve vergadering werd verteld: in het huidige systeem zijn maar een paar ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien,  en er verandert weinig. Maar iets is altijd nog beter dan helemaal niets doen. De AWP wil, in afwachting van de aanpassing van de huidige regelgeving, die ‘knoppen’ zo veel mogelijk de goede kant op te draaien!  Ons koersdoel: de waterschapsbelasting twee tientjes lager voor huurders in 2022.

 

 

 

 

 

 

Ko Heijboer, Maassluis

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...