Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » » Agenda » Landelijke Voorjaarsbijeenkomst AWP

Landelijke Voorjaarsbijeenkomst  

(Belangstellenden welkom!)

en

Algemene Ledenvergadering Algemene Waterschapspartij

17 maart 2018

Locatie: BlueCity (voormalig Tropicana)
Maasboulevard 100 - 3063 NS Rotterdam - (010) 307 2247 - info@bluecity.nl

AGENDA

09:30 Inloop met koffie/thee (ontvangst door Anita Slaats, bestuurslid).

10:00 Welkom en Opening (Ger de Jonge - voorzitter)

10:05 Presentatie van de doelstellingen en activiteiten van BlueCity
door Sabine Biesheuvel (directeur)

10:30 Rondleiding door BlueCity en kennismaking met enkele ondernemers
In BlueCity zijn verschillende kleine maatschappelijk betrokken ondernemers actief. Het gebouw is geheel met gerecycled materiaal aangepast en ingericht.

11:15 Korte pauze

Verkiezingsprogramma 2019
Het concept verkiezingsprogramma zal rond 7 maart aan alle leden worden toegezonden per e-mail.

11:30 Presentatie van het concept Verkiezingsprogramma 2019
De programmacommissie presenteert het conceptverkiezingsprogramma 2019 
(Hans Middendorp, Peter Vonk en Ron van Megen).

12:00 Reactie van leden (o.l.v. Peter Vonk)
Leden kunnen vragen stellen, reageren en eventueel door hen in te brengen wijzigingsvoorstellen en/of moties nader toelichten. De programmacommissie zal zich hierover tijdens de lunch beraden en in het middagdeel over de ingebrachte wijzigingsvoorstellen adviseren. 

13:00 LUNCH

 • Tijdens de lunch geeft Jeroen Peeters korte Facebook-trainingen, graag vóór 10:00 uur even bij Jeroen opgeven indien u hiervoor belangstelling heeft.

Algemene Ledenvergadering AWP (alleen voor leden)

14:00 Opening en vaststellen agenda

14:02 Verslag van de ledenvergadering 28 oktober 2017

14:05 Mededelingen bestuur

14:10 Financiën (Jan van Oorschot)

 • Jaarrekening 2017
 • Verslag Kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

14:20 Presentatie uitkomsten onderzoek fractie ondersteuning waterschappen
           
door Rosemarie van Ham (AWP Schieland en de Krimpenerwaard)

14:20 Verkiezingsprogramma 2019

 • Advies verkiezingsprogrammacommissie (Ron van Megen)
  De commissie adviseert over de ingebrachte wijzigingsvoorstellen en/of moties.
 • Behandeling ingebrachte wijzigingsvoorstellen en/of moties (Ger de Jonge).
  Alle voorstellen en/of moties worden in stemming gebracht. NB Wijzigingsvoorstellen en/of moties dienen schriftelijk voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris te zijn ingebracht.

14.45 Voorstel bijdrage landelijke campagne waterschapsverkiezingen 2019 

 • Het bestuur vraagt namens verkiezingsprogrammacommissie uw instemming met het reguliere verkiezingsprogrammabudget, alsmede een extra bijdrage

15:00 Rondvraag en suggesties voor de volgende vergaderlocatie

15:15 INBRENG DOOR LEDEN.

 • Leden kunnen onderwerpen aandragen d.m.v. korte presentatie of pitch.
  Na de pitch zal de ALV worden gevraagd of ze dit onderwerp wil overnemen.
  Leden dienen tenminste ca 1 week voor de vergadering aan te geven of zij hiervan gebruik willen maken, de gelegenheid wordt geboden op volgorde van aanmelding.

15:30 Sluiting van de vergadering.

15:30 NETWERKEN

15:30 Gelegenheid tot napraten met een drankje.

16:00 Sluiting van het BlueCity (alle leden zijn vertrokken).


Graag heet ik u welkom op 17 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Ger de Jonge

Voorzitter Algemene Waterschapspartij

 

  

Overige agenda's

Landelijk bestuur


 • Ron van Megen
 • Voorzitter Algemene Waterschapspartij

  » Lees meer

 • Hans Middendorp
 • Hans Middendorp is opgeleid als visbioloog in Wageningen. Hans is inhoudelijk deskundig in waterbeheer, waternatuur en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Penningmeester & Secretaris

  » Lees meer

 • Anita Slaats - Damen
 • Bestuurslid Ledenadministratie & 2e Secretaris

  » Lees meer

 • Jeroen Peeters
 • Bestuurslid Interne Communicatie

  » Lees meer

 • Wim van de Kieft
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer