Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » » Agenda » Partijcongres Apeldoorn - aftrap verkiezingscampagne AWP

Partijcongres Apeldoorn

Aftrap verkiezingscampagne AWP

Zaterdag 29 september 2018, locatie Waterschap Vallei en Veluwe
Adres: Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn. Het kantoor heeft een zeer ruime parkeergelegenheid. Vanaf het NS station Apeldoorn rijdt Syntus een buslijn, nummer 201, met een reistijd van ca. 10  minuten. Vanaf uitstaphalte nog 10-15 minuten lopen.

Aanmelding
In verband met de organisatie en de catering wordt u verzocht zich voor 24 september aan te melden via jan.van.oorschot@awp.nu. Graag ook eventuele dieetwensen doorgeven.

Programma Partijcongres AWP

10:00 uur             Inschrijving + koffie/thee  (Anita Slaats-Damen)
10:30 uur             Opening en welkom (Ron van Megen, voorzitter)
                                   In Memoriam: Rudolf Feijen (Hunze en Aa’s)
                                   Introductie filmpje Waterschap Vallei en Veluwe
10:40 uur             Formele aftrap campagne - ludiek moment!

10:55 uur             Presentatie Watersysteemheffing (Hans Middendorp)

11:20 uur             Lagerhuis: 5 speerpunten, 6 stellingen (Peter Vonk)          

12:30 uur             Fotomoment (Wim van de Kieft)  groepsfoto alle leden

13:00 uur             Lunch   -  Mogelijkheid maken foto van groepen per waterschap

13:30 uur             Campagnecommissie en meer  (Rosemarie Merz)

14:00 uur             Algemene Ledenvergadering (Ron van Megen en Jan van Oorschot)
                                   Opening en mededelingen
                                   Verslag ledenvergadering 2 juni 2018
                                   Model reglement afdelingsbestuur
                                   Reglement kandidaatstelling 
                                   Memo fiscale verrekening verkiezingskosten voor AWP
                                   Begroting AWP 2019 en meerjarenbegroting 2019-2021

14.50 uur             Bestuursverkiezing (Ron van Megen)
                                 aftredend en niet herkiesbaar:  Anita Slaats-Damen en Jaap van Dam
                                 benoeming nieuw bestuurslid: Wim van de Kieft
15:00 uur             Uitloop     -  Napraten & Netwerken

15:30 uur             Sluiting    -  Uitreiking bestelde paraplu’s en 50 A2 posters per waterschap

Elevator pitch / video / mini-vlog

De mogelijkheid bestaat om tijdens de lunch en doorlopend tot het einde van de middag een stemmenwervende elevator pitch op video te laten zetten. Meer informatie + aanmelden ->  https://awp-succes.paperform.co/
NB: VOORAF AANMELDEN = KORTING!

 

 

 

 

Overige agenda's

Landelijk bestuur


 • Ron van Megen
 • Voorzitter Algemene Waterschapspartij

  » Lees meer

 • Hans Middendorp
 • Hans Middendorp is opgeleid als visbioloog in Wageningen. Hans is inhoudelijk deskundig in waterbeheer, waternatuur en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Penningmeester & Secretaris

  » Lees meer

 • Anita Slaats - Damen
 • Bestuurslid Ledenadministratie & 2e Secretaris

  » Lees meer

 • Jeroen Peeters
 • Bestuurslid Interne Communicatie

  » Lees meer

 • Wim van de Kieft
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer