Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Over de AWP » Huishoudelijk Reglement AWP

Huishoudelijk Reglement van de Algemene Waterschapspartij

De doelstelling van de AWP en de basisregels zijn notarieel vastgelegd in Statuten.

In het Huishoudelijk Reglement (HR) zijn de kaders voor de dagelijkse gang van zaken in de AWP vastgelegd. Het HR wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld bij gewone meerderheid. Het huidige HR is vastgesteld op 28 oktober 2017.

In het HR is geregeld hoe allerlei praktische zaken in z’n werk gaan:

 • organisatie-structuur van de AWP in lokale AWP teams of lokale AWP afdeling
 • bestuurstermijnen en herkiesbaarheid
 • contributie
 • naamgeving van de AWP afdelingen
 • kiesreglement*

*In het HR is ook bepaald dat het landelijk bestuur bevoegd is om het Kiesreglement vast te stellen, met de procedure omtrent de Kandidaatstelling voor de kieslijsten en de procedure om tot vaststelling van de kieslijst per waterschap te komen. 

 

Landelijk bestuur


 • Ron van Megen
 • Voorzitter Algemene Waterschapspartij

  » Lees meer

 • Hans Middendorp
 • Hans Middendorp is opgeleid als visbioloog in Wageningen. Hans is inhoudelijk deskundig in waterbeheer, waternatuur en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Penningmeester & Secretaris

  » Lees meer

 • Anita Slaats - Damen
 • Bestuurslid Ledenadministratie & 2e Secretaris

  » Lees meer

 • Jeroen Peeters
 • Bestuurslid Interne Communicatie

  » Lees meer

 • Wim van de Kieft
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer