Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Over de AWP » Statuten AWP

Statuten Algemene Waterschapspartij

Kiesvereniging met notarieel vastgelegde statuten

De Algemene Waterschapspartij beschikt over notarieel gedeponeerde Statuten. In deze Statuten staat de doelstelling van de vereniging volledig uitgeschreven:

“De AWP is een vereniging, die zich inspant om de aan de waterschappen in Nederland  opgedragen taken maatschappelijk zo verantwoord, duurzaam en efficiënt mogelijk uit te (laten) uitvoeren. Onder de aan de waterschappen opgedragen taken behoren de aanleg en beheer van waterkeringen, het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van oppervlaktewater, het beheer van wegen en het zuiveren van rioolwater. De AWP zal haar doel nastreven op een wijze die nader omschreven is in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgangspunten.”.

In de Statuten is geregeld hoe de AWP formeel is georganiseerd:

 • op welke wijze de vereniging haar doel wil bereiken
 • de taken en bevoegdheden van het landelijk bestuur, en de verantwoording
 • hoe het bestuur is samengesteld en hoe bestuursleden worden verkozen
 • hoe de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt  georganiseerd
 • wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de AWP-afdelingen in elk waterschap
 • en hoe het financiële reilen en zeilen van de vereniging AWP in elkaar steekt
 • hoe het lidmaatschap van de vereniging is geregeld
 • de rol van donateurs

Voor de wijziging van de Statuten is voorzien in een procedure, die leidt tot vastlegging van de nieuwe Statuten door een notaris.

De Statuten van de AWP zijn op verzoek verkrijgbaar via het contactformulier.

AWP ingeschreven bij Kamer van Koophandel

De Algemene Waterschapspartij is een vereniging die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 37138086. De akte van oprichting van de vereniging is gedateerd op 27 december 2007.

De Algemene Waterschapspartij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de SBI-code: 8411 - Algemeen overheidsbestuur.

Bij de Kamer van Koophandel wordt ook geregistreerd wie de huidige bestuurders van de vereniging zijn. Daar kan ook worden nagekeken wat elk van de afzonderlijke bestuurders aan bevoegdheid hebben om namens te vereniging op te treden.

Landelijk bestuur


 • Ron van Megen
 • Voorzitter Algemene Waterschapspartij

  » Lees meer

 • Hans Middendorp
 • Hans Middendorp is opgeleid als visbioloog in Wageningen. Hans is inhoudelijk deskundig in waterbeheer, waternatuur en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Penningmeester & Secretaris

  » Lees meer

 • Anita Slaats - Damen
 • Bestuurslid Ledenadministratie & 2e Secretaris

  » Lees meer

 • Jeroen Peeters
 • Bestuurslid Interne Communicatie

  » Lees meer

 • Wim van de Kieft
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer