Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Over de AWP » Waterschapsteam

AWP team of AWP afdeling?

Per waterschap is er één waterschapsteam, en niet méér dan één AWP-afdeling Dit lokale waterschapsteam behandelt de zaken die betrekking hebben op de lokale aspecten van het betreffende waterschap, zoals lokale vertegenwoordiging, plaatselijke PR, ledenwerving en financiën. Aanspreekpunt  voor het lokale waterschapsteam is de contactpersoon (de AWP coördinator). 

In waterschappen met een grote gekozen AWP fractie en veel actieve leden, kan een afdelingsbestuur worden ingesteld. Dit afdelingsbestuur behartigt de algemene belangen van alle leden. Het afdelingsbestuur organiseert tenminste tweemaal per jaar een afdelingsvergadering waar alle AWP leden uit de betreffende afdeling voor worden uitgenodigd. 

Voor meer informatie over AWP team of AWP afdeling: zie het Huishoudelijk Reglement.

Elke AWP team of afdeling heeft een coördinator

De AWP-coördinator onderhoudt het contact tussen de leden van de AWP-afdeling en het landelijk bestuur. De AWP-coördinator hoeft geen lid te zijn de gekozen fractie in het Algemneen Bestuur van het waterschap. De AWP Coördinator is ook het aanspreekpunt voor nieuwe leden. Zie hieronder de lijst met AWP Coördinatoren:

Teamcoördinatoren

Wij zoeken nog coördinatoren voor Amstel, Gooi en Vecht, Fryslán, Limburg & Peel en Maasvallei. Interesse? Neem contact op met het bestuur.

Landelijk bestuur


 • Ron van Megen
 • Voorzitter Algemene Waterschapspartij

  » Lees meer

 • Hans Middendorp
 • Hans Middendorp is opgeleid als visbioloog in Wageningen. Hans is inhoudelijk deskundig in waterbeheer, waternatuur en afvalwaterzuivering.

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Penningmeester & Secretaris

  » Lees meer

 • Anita Slaats - Damen
 • Bestuurslid Ledenadministratie & 2e Secretaris

  » Lees meer

 • Jeroen Peeters
 • Bestuurslid Interne Communicatie

  » Lees meer

 • Wim van de Kieft
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer