PROVINCIE SPIN-IN-HET-WEB OM REGIO KLIMAATBESTENDIG TE MAKEN

Gezonde leefomgeving vraagt om regie door de provincie

De AWP wil vaart maken met het klimaat! Daarom willen we zowel bij waterschappen als provincies aan tafel. “We moeten nu op beide schaakborden stukken verzetten, als we het tempo echt willen opvoeren”, zegt Hans Middendorp, vice-voorzitter van de AWP. “Vooral de jongere generaties maken zich zorgen over de trage aanpak van klimaatverandering”.

De AWP streeft naar een gezonde en duurzame leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat met genoeg betaalbare woningen, een goede bereikbaarheid, en een innovatieve economie. Een klimaat-bestendige en water-robuuste inrichting van Nederland is voor de AWP een urgente ambitie.

Klik hier: AWP wil vaart maken met de klimaattransitie

“AWP wil op beide schaakborden stukken verplaatsen.”  (foto: Pixabay)

 

Duurzame leefomgeving

Provincies hebben de regie op de leefomgeving. En ook klimaatadaptatie staat nu bij de provincies eindelijk op de agenda. Maar er mag nog wel een tandje bij, vindt de AWP.  De AWP wil vaart maken met een duurzame inrichting van de leefomgeving waarin je gezond en veilig oud kunt worden.

De provinciale kerntaken zijn nauw verweven met klimaat. Er is dus ook veel dat juist de provincies kunnen doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan en om de regio’s klimaat-robuust te maken. Zie dit staatje uit het IPO-rapport ‘naar een klimaatbestendig Nederland’.

Samenwerking provincie en waterschap

“We zien trouwens dat provincies en waterschappen, behalve over klimaat, ook op andere terreinen veel meer en veel vaker moeten samenwerken. Onderwerpen zoals schoon water zonder bestrijdingsmiddelen of het beheer van grondwater als grondstof voor drinkwater: dat zijn onderwerpen waarover juist de provincies beslissen. Dat gaat over onze leefomgeving”.

De AWP richt de focus op water en klimaat. Water en klimaat zijn voor de AWP twee zijden van dezelfde medaille. Dan gaat het over zeespiegelstijging, over grond- en drinkwater, en over langdurige hoosbuien zoals in Limburg in juli 2021. Maar klimaat is meer dan alleen een technische wateropgave. De AWP wil klimaatadaptatie integraal meenemen in alle grote provinciale opgaves zoals woningbouw, hoogwaterveiligheid en energietransitie.

 

Klik hier: AWP zoekt enthousiaste mensen

 

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor provincies en waterschappen. Wil jij met ons meedoen voor water, klimaat en een duurzame leefomgeving? Doe dan mee met de AWP!  Meld je nu aan! Dan krijg je het eerste jaar korting op het lidmaatschap. Samen voor water en klimaat!

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

AWP in beeld