AWP wil meebesturen in provincie en waterschap

voor klimaatbestendig maken van woon- en leefomgeving

De AWP wil vaart maken met het klimaat! Daarom willen we zowel bij waterschappen als provincies aan tafel. “Als we het tempo echt willen opvoeren, moeten nu op beide schaakborden stukken verzetten, ”, zegt Hans Middendorp, vice-voorzitter van de AWP. “Vooral de jongere generaties maken zich zorgen over de trage aanpak van klimaatverandering”.

De AWP streeft naar een gezonde en duurzame leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat met genoeg betaalbare woningen, een goede bereikbaarheid, en een innovatieve economie. Een klimaat-bestendige en water-robuuste inrichting van Nederland is voor de AWP een urgente ambitie.

Klik hier: AWP wil vaart maken met de klimaattransitie

“AWP wil op beide schaakborden stukken verplaatsen.”  (foto: Pixabay)

 

Provincie spin-in-het-web van de ruimtelijke ordening

Provincies hebben de regie op de ruimtelijke ordening. En ook klimaatadaptatie staat nu bij de provincies op de agenda. Maar er mag nog wel een tandje bij, vindt de AWP.  De AWP wil vaart maken met een duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving, waarin je gezond en veilig oud kunt worden.

De provinciale kerntaken zijn nauw verweven met klimaat. Er is dus ook veel dat juist de provincies kunnen doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan en om de regio’s klimaat-robuust te maken. Zie dit staatje uit het IPO-rapport ‘naar een klimaatbestendig Nederland’.

Samenwerking provincie en waterschap

“We zien trouwens dat provincies en waterschappen, behalve over klimaat, ook op andere terreinen veel meer en veel vaker moeten samenwerken. Onderwerpen zoals schoon water zonder bestrijdingsmiddelen of het beheer van grondwater als grondstof voor drinkwater: dat zijn onderwerpen waarover juist de provincies beslissen”.

De AWP richt de focus op water, klimaat en natuur. Dat zijn voor de AWP drie zijden van dezelfde medaille. Dan gaat het over zeespiegelstijging, over grond- en drinkwater, en over langdurige hoosbuien zoals in Limburg in juli 2021. Maar klimaat is meer dan alleen een technische uitwerking van het waterbeheer. Ook de natuur komt in de verdrukking door de klimaatverandering. De AWP wil klimaatadaptatie integraal meenemen in alle grote provinciale opgaves zoals woningbouw, natuurontwikkeling en energietransitie.

Klik hier: AWP zoekt enthousiaste mensen

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor provincies en waterschappen. Wil jij met ons meedoen voor water, klimaat en een duurzame leefomgeving? Doe dan mee met de AWP!  Meld je nu aan! Dan krijg je het eerste jaar korting op het lidmaatschap. Samen voor water en klimaat!

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld