Enthousiaste mensen voor AWP Friesland gezocht!

AWP: samen voor water en klimaat

2 feb 2022 – De AWP zoekt enthousiaste mensen in Friesland. Want volgend jaar op 15 maart 2023 doet de AWP mee met de verkiezingen voor het Wetterskip en de Provinsje Fryslân. De AWP maakt zich sterk voor gezond water in een gezonde wereld.

Op 21 februari 2022 is er een digitale kennismakingsbijeenkomst voor AWP Friesland, waar je al je vragen kunt stellen. Wat wil de AWP, wat kan ik doen, hoeveel tijd kost het, etc.

Waterschappen gaan over water, provincies over de ruimtelijke ordening. In de ruimtelijke ordening moet nu al rekening worden gehouden met klimaatverandering, en dat heeft invloed op natuur, landbouw en het watermanagement. Regenwater moet op slimme manier worden opgevangen. Bodemdaling moet worden tegen-gegaan. Het leefgebied voor weidevogels vraagt op veel plaatsen om vernatting. En nog veel meer.

Toekomst

Duurzaamheid en leefbaarheid zijn voor de AWP belangrijk. Zo moet het rioolwater in 2050 volledig circulair worden hergebruikt. En om de gevolgen van klimaat-verandering te beperken, moeten provincies en waterschappen nu fors inzetten op de energietransitie. Met een verlaging van de CO2-uitstoot kan de stijging van de zeespiegel over een langere periode worden uitgesmeerd. Meer weten? Klik bovenaan deze pagina op het tabje ‘Welkom’ om te lezen waar de AWP vóór staat!

Doe jij met ons mee? Vind jij ook dat water en klimaat veel meer aandacht moeten krijgen in de politiek van provincies en waterschappen? Gaan onderwerpen zoals ‘meer waternatuur’, ‘energietransitie’ en ‘duurzame landbouw’  jou ook aan het hart? En eerlijke waterschapslasten voor de inwoners?  Laat dan jouw stem horen via de AWP!

Wij zoeken nu enthousiaste mensen! Pak de handschoen op en doe mee!

Digitale Kennismakingsbijeenkomst*
AWP Friesland
Maandag 21 februari november: 19.30 – 21.00 uur.
Aanmelden: klik hier op contact!

* kennismaken is uiteraard vrijblijvend en zonder enige verplichting! 😀

Friesland in 1630 (bron: kaart van Blaeu)