AWP Brabant te gast bij AWP Aa en Maas - Museumgemaal Gewande Rosmalen

AWP Brabant te gast bij Aa en Maas – Tweede Van Gogh meeting 

AWP Brabant te gast bij Aa en Maas – Tweede Van Gogh meeting De AWP doet met één programma mee aan zowel de Provinciale Staten verkiezingen en die van de inliggende waterschappen.

 

28 augustus 2022 – Museumgemaal Caners te Gewande (Rosmalen) We maken gebruik van de gastvrije openstelling van het gemaal door Waterschap Aa en Maas (zie voor bijzonderheden: www.aeenmaas.nl)

Bezoekadres: Museumgemaal Caners, Krommenhoek 12a in Gewande (Rosmalen).

 

–        11:00 Plaats: Gemaal Caners te Rosmalen – bezoek aan en rondleiding door uniek historisch museumgemaal door medewerkers waterschap (we zijn aangemeld door en worden verwelkomd door Anita Slaats als AB lid in het waterschap Aa en Maas

Het gemaal is die dag ook geopend voor publiek: kans op contact met potentiële kiezers – laten we hen enthousiast begroeten en onze speerpunten uitleggen.

11:00 – 12:30 stalletje/kraam voor publiek: AWP propagandamateriaal – o.a. verkiezingsprogramma en waarden/folders waterschap– spontaan wisselende bezetting door leden en enthousiastelingen van de AWP.

–        12:15 a 12:30 presentatie en uitreiken landelijk programma AWP door Rini Hermus en gedurende de aansluitende informele wandeling in workshopvorm: vaststellen van 2 verkiezingsdoelen per regio (Brabant, Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta) – Rini geeft toelichting en reikt AWP Brabant info mapjes uit zoals vorige keer – Anita reserveert zo mogelijk zaaltje Caners bij waterschap;

–        wandeling in de uiterwaarden langs de Maas en vervolgens omstreeks

–  13:30 koffie met gebak of tosti op uitnodiging van team Aa en Maas met evaluatie en vaststellen regionale doelen en informele presentie doelen; inschrijven op kieslijst AWP Brabant en Waterschappen – Leonie Bruggink zorgt voor pennen en schrijfmateriaal om de inschrijving te begeleiden:

–        Een afsluitende informele borrel voor nog aanwezigen op het terras van of binnen bij café-Restaurant De Blauwe Sluis (afhankelijk van het weer en de aanwezigen)

 

——————————————————————————————————————-

Antwoordformulier

 

Ja, ik doe graag met ….. personen mee aan de 2e Van Goghmeeting AWP Brabant te gast bij AWP Aa en Maas.

 

Wij zijn op 28-8-2022 om 11:00 aanwezig bij Museumgemaal Gewande en doen mee aan het hele programma

of: wij moeten helaas om ………… het programma verlaten

 

Ik …………………………………………. en …………………………………………

ben wel/niet geinteresseerd op een plaats op de lijst van AWP Brabant

Ik …………………………………………..en …………………………………………

ben daarnaast wel/niet geinteresseerd op de lijst van AWP Waterschap Aa en Maas, De Dommel of Brabantse Delta (keuze graag omcirkelen)

 

(uiterlijk 21 augustus, maar liefst eerder zodat we nader contact kunnen leggen met het Gemaal en De Blauwe Sluis)

mailen naar: mhermus@ziggo.nl