Jongeren gaan onderwater door klimaatverandering

Wonen we over 100 jaar onder de zeespiegel?

29 oktober 2021 – Zeespiegelstijging raakt de jongeren het hardst. Weliswaar kunnen we in Nederland met hogere dijken de stijging van de zeespiegel voorlopig nog wel bijhouden, maar er komt een moment dat je alleen nog met een snorkel over straat kan. Science fiction, of gaan onze kleinkinderen dit echt meemaken?

 

Nederland over 100 jaar onder water?

Eén op de vijf Nederlanders weet het zeker: over honderd jaar zal het grootste deel van Nederland onder water liggen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend volwassen Nederlanders dat door de waterschappen en Rijkswaterstaat is uitgevoerd. Nederland zal in 2120 vrijwel onbewoonbaar zijn, denken ze. Maar hoe reëel is het dat dit echt gaat gebeuren?

Het huidige programma Dijkversterking van de Deltacommissie is berekend op een zeespiegelstijging van één meter. “En omdat het adaptief is, kan het met wat aanpassingen ook een zeespiegelstijging van zo’n 1,5 meter opvangen.” Met andere woorden: tot het jaar 2100 kunnen we de stijging van de zeespiegel nog wel opvangen. Maar na 2100 stijgt de zeespiegel wel gewoon door,

IPCC rapport

Dat ijskappen smelten en daardoor de zeespiegel stijgt was al bekend, maar niet dat het zó hard gaat. De ergste nachtmerries van het IPCC, het International Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, lijken waarheid te worden.

Het afsmelten van de ijskappen is net zo snel aan het toenemen als in 2014 werd voorspeld in de meest pessimistische worst-case-scenario’s van het IPCC-rapport over de opwarming van de aarde.

Wereldwijd zijn de gevolgen van zeespiegelstijging al merkbaar. Laaggelegen kustgebieden en kleine eilanden lopen regelmatig onder en stormschade in de kustgebieden neemt toe. Delta’s en estuaria hebben door menselijke ingrepen grote moeite met de sedimenthuishouding en verzilting.

 

word nu lid van de AWP!

Zeespiegelstijging

Wereldwijd zijn de gevolgen van zeespiegelstijging al merkbaar. Laaggelegen kustgebieden en kleine eilanden lopen regelmatig onder en stormschade in de kustgebieden neemt toe. Kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen, vooral in koraal- en poolgebieden, zullen al ver voor het einde van de eeuw – ook in een laag emissiescenario – grenzen ondervinden aan de mogelijkheden om zich aan te passen aan klimaatverandering, afhankelijk van de uitstoot in de 21e eeuw en andere ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei.

 

Zeespiegelstijging langs Nederlandse kust

In Nederland zijn de gevolgen van de stijging van de zeespiegel tot nu toe gering. De Nederlandse Delta is sinds de Deltawerken beter beschermd dan in het verleden. Tijdens de Sinterklaasstorm in 2013 bijvoorbeeld werden de hoogste waterstanden sinds 1953 zonder grote problemen gekeerd. Ook gelden er sinds 2017 strengere normen voor de bescherming tegen overstromingen.

Als gevolg van de zeespiegelstijging neemt de spui-capaciteit van de Afsluitdijk is af, doordat het verschil in waterpeil tussen de Waddenzee en het IJsselmeer kleiner wordt. Er kan hierdoor minder water op de Waddenzee worden geloosd, terwijl er juist een hogere aanvoer uit de IJssel valt te verwachten door een toename van neerslag.

Wonen onder water

Binnen 100 jaar barsten onze steden uit hun voegen, lezen we in het SmartThings Future Living rapport. Hierdoor zullen mensen moeten verhuizen naar gigantische, transparante bollen onder water.”Een eeuw geleden hadden de mensen nooit kunnen voorspellen hoe we nu leven. Ook in de eeuw die volgt zal onze manier van leven en communiceren compleet veranderen.”

 

 

 

Provincie Noord-Holland wil inzetten op windenergie

Nieuws Grote en kleine windmolens in het landschap 30 sept. 2021 – De AWP vindt dat er nog veel meer plaats is voor windturbines in Noord-Holland. Doe...