Samenstelling van de AWP kieslijst

Kiescommissie en Kandidatencommissie

De AWP is een kiesvereniging in de zin van de Kieswet. De AWP (‘Algemene Water-schapspartij’) is een vereniging met Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Op grond van de Kieswet wordt per waterschap één AWP kieslijst opgesteld en per provincie ook één AWP-kieslijst.

In het Kiesreglement (‘Reglement voor de vaststelling van de kandidatenlijsten voor verkiezingen van de AWP’ ) zijn de regels rond de kandidaatstellingsprocedure vastgelegd. De rol en het mandaat van de  Kiescommissie (Art.5) en de Kandidatencommissie (Art.6) worden nauwkeurig omschreven. In het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld in de ALV van de AWP, is bepaald dat  het landelijk bestuur bevoegd is om het Kiesreglement vast te stellen.

Klik hier voor Criteria voor kandidaten van de AWP

Het is wettelijk toegestaan om zowel op de AWP-kieslijst voor de provincie als op de AWP-kieslijst voor het waterschap te staan. In het bijzondere geval dat een kandidaat zowel in het waterschap als in de provincie wordt verkozen, moet de gekozen kandidaat een keuze maken. Het is niet toegestaan om tegelijkertijd in de provincie en in het waterschap een zetel in te nemen. De eerstvolgende op de kieslijst neemt dan de vrijgekomen zetel in.

Kandidaatstellingsprocedure voor waterschap en provincie

De kieslijst per AWP-afdeling voor elk waterschap en elke provincie wordt opgesteld door een onafhankelijke kandidatencommissie. De kandidatencommissie houdt tenminste één gesprek met elke kandidaat, die zich heeft aangemeld voor een verkiesbare plaats op de AWP kieslijst (zogenoemde ‘eerste kandidaten’). Voorafgaand aan het aan het gesprek met de kandidatencommissie levert elke kandidaat voor een verkiesbare plaats een motivatiebrief en politiek CV aan.

De kandidatencommissie komt met een zogenoemd ‘zwaarwegend advies’ over de volgorde van de kandidaten op de kieslijst. In een aparte ledenvergadering van de AWP-afdeling van elk waterschap resp.provincie wordt dit zwaarwegend advies bevestigd. Bij discussie over de positie van een kandidaat op de AWP-kieslijst wordt er gestemd door alle AWP-leden uit de afdeling. Statutair moet de kandidatenlijst van elk AWP team of afdeling worden vastgesteld door het landelijk bestuur.

In geval van geschillen over de positie op de lijst, kunnen kandidaten eerst bezwaar maken bij de afdeling en vervolgens in beroep gaan bij het hoofdbestuur.

 

 

 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld