Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Verkiezingen » AWP Verkiezingsprogramma 2019

AWP Verkiezingsprogramma 2019

waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Nederland is verdeeld in 21 waterschappen. Van de 30 zetels in het Algemeen Bestuur van elk waterschap zijn 21 zetels (soms 23 zetels) beschikbaar voor de inwoners, de mensen uit het waterschapsgebied. De overige zetels zijn gereserveerd voor de agrariërs, het bedrijfsleven de de beheerders van natuurterreinen.

Niet politiek wel deskundig

De AWP komt in het bestuur van de waterschappen op voor uw belang als inwoner. Zonder politieke kleur en zonder politiek gedoe. ‘AWP niet politiek, wel deskundig’  is daarom de logische titel van het AWP Verkiezingsprogramma 2019  van de Algemene Waterschapspartij voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Onze slogan: 'AWP niet politiek wel deskundig' geeft precies onze focus weer. Wij vinden dat het in een waterschap niet over politiek scoren moet gaan, maar over de zorg voor water in brede zin. Maar we opereren wel in een politieke omgeving, dus je ontkomt er niet altijd aan om het politieke spel mee te spelen. De AWP werkt samen met anderen om resultaat te boeken, los van politieke overtuiging.

Klik op de afbeelding om naar het AWP Verkiezingsprogramma te gaan


AWP zet zich in voor de inwoners

De AWP is bewust geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek. Dit is omdat wij vinden dat ‘droge voeten’ en ‘schoon water’ niet kunnen worden overgelaten aan politici die vele belangen vertegenwoordigen en alleen maar op incidenten lijken te reageren, zonder visie op de middellange termijn. De AWP is deskundig als het om water gaat. Daarom doet de AWP ook niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale verkiezingen of landelijke verkiezingen.

De AWP komt op voor de mensen die voor slimme, mooie, verstandige en pragmatische oplossingen gaan, in waterveiligheid, waterbeheer, waternatuur en waterzuivering. We staan maatschappelijk gezien voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

Klik hier voor het AWP Verkiezingsprogramma: AWP Niet politiek wel deskundig

Meedoen met de AWP?  Klik dan hier voor meer informatie!