Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Verkiezingen » Waterschapsbestuur zoekt enthousiaste mensen

Waterschapsbestuur zoekt enthousiaste mensen

Iets voor u? Of iets voor jou?

In maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Ook u kunt meedoen met de verkiezingen, om mee te besturen in het waterschap waar u woont. Dan moet u zich wel op tijd aansluiten! Want in oktober worden de AWP-kieslijsten al vastgesteld.

Meedoen met de Algemene Waterschapspartij?

Bij AWP aan het juiste adres

De AWP is een onafhankelijke partij, die in het waterschapsbestuur deskundigheid voorop stelt. Daarom is AWP bij uitstek de partij die werk kan maken van uw zorgen. U kunt zelf ook meedoen met de AWP. Dat kan door lid te worden. Voor leden met kennis van en ervaring met water is ook een plek mogelijk op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van de AWP via het contactformulier. Na betaling van het lidmaatschapsgeld van € 15,- neemt de lokale AWP-afdeling in uw waterschap contact met u op om mee te doen met de waterschapsverkiezingen. Wij zoeken nu kandidaten om op de kieslijst te staan. In oktober 2018 spreken alle kandidaten die hoog op de kieslijst willen komen, met een externe verkiezingscommissie. Deze commissie zal een zwaarwegend advies uitbrengen over de lijsttrekker en de lijstvolgorde.

Alle steun is welkom!

Maar wij zoeken ook mensen die de AWP willen steunen als lijstduwer, en mensen die willen meehelpen met de AWP Verkiezingscampagne. En voor de zekerheid: ook twintigers en dertigers zijn welkom bij de AWP. 

Profiel AWP Kandidaten voor het waterschapsbestuur

Zie ook het functieprofiel van een gekozen vertegenwoordiger in het waterschap!

Van een AWP-kandidaat wordt verwacht:

 • Instemmen met de speerpunten en standpunten in het verkiezingsprogramma
  en uitdragen van het AWP gedachtengoed de AWP-standpunten
 • Kennis te hebben genomen van het huishoudelijk regelement
  en het huishoudelijk regelement ook te respecteren en daarnaar te handelen
 • Integer:
  De AWP is open en transparant, zo veel als mogelijk binnen het politieke spel 
 • Bestuurlijke ervaring
  ervaring bij de overheid of in een maatschappelijke organisatie strekt tot aanbeveling
 • maatschappelijk betrokken
  1-2 voorbeeelden strekken tot aanbeveling

De AWP onderscheidt zich van andere politieke partijen binnen de waterschappen door haar nadruk op deskundigheid. De AWP stelt het belang van het water en het waterschap, nu en in de verre toekomst, voorop.

Van een AB-lid voor de AWP wordt extra verwacht:

 • Kennis te hebben op één of meer van de volgende gebieden: waterveiligheid, waterbeheer, waterzuivering, waternatuur, waterbewustzijn, waterrecreatie, wateroverlast (klimaaatverandering), bedrijfsvoering en/of financiën (of de aantoonbare bereidheid om zich dit soort kennis snel eigen te maken)
 • Verbinding aan te gaan met bewoners en groepen in de samenleving, die belang hebben bij de besluitvorming van het waterschap
 • Inzicht te hebben in de standpunten van andere partijen, om het gezamenlijk belang te agenderen vanuit een grondhouding gericht op samenwerken
 • Actieve inzet voor de verkiezingscampagne (fposters ophangen, folders uitdelen, social media ietc.)
 • Contact met een deel van de achterban van de AWP
 • Deelname aan de landelijke bijeenkomsten van de AWP (2x per jaar), waar kennis en ervaring wordt gedeeld
 • Netwerken met AWP-ers in andere waterschppen

Meer informatie over de Algemene Waterschapspartij

Op deze website vindt u met enige regelmaat nieuwe berichten over de AWP. Dat kan een actualiteit zijn, of een opinie. Daarnaast kunt u via de tabbalk doorklikken naar het eigen waterschap, waar ook weer allerlei informatie is te vinden.

Lees ook het AWP Verkiezingsprogramma 'Niet Politiek, Wel Deskundig'.

Tenslotte kunt u mee-discussiëren met de AWP op social media.
De AWP heeft een actieve groep op LinkedIn en op Facebook

 

Ron van Megen, landelijk voorzitter van de Algemene Waterschapspartij