Waterschapsverkiezingen in maart 2023

Op 15  maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dat is al over twee jaar! Als je overweegt om actief te worden in de waterschapspolitiek, moet je nu al in beweging komen. In 2022 worden per waterschap de kieslijsten vastgesteld.

Nederland is verdeeld in 21 waterschappen. Van de in totaal 30 zetels in het Algemeen Bestuur van elk waterschap zijn 21 zetels beschikbaar voor de inwoners (soms 23 zetels), de mensen die wonen in het waterschapsgebied. De overige 9 zetels ((soms 7) zijn gereserveerd voor de agrariërs, het bedrijfsleven de de beheerders van natuurterreinen (geborgde zetels, samen ruim 25%).

AWP zet zich in voor de inwoners

De AWP komt op voor de mensen in het waterschap die voor slimme, mooie, verstandige en pragmatische oplossingen gaan, in waterveiligheid, waterbeheer, waternatuur en waterzuivering. We staan maatschappelijk gezien voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. Waternatuur heeft onze speciale aandacht. .

De AWP is bewust geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek. Want wij vinden dat ‘droge voeten’ en ‘schoon water’ niet kunnen worden overgelaten aan beroepspolitici, die alleen maar op incidenten lijken te reageren, zonder eigen visie op water voor de middellange termijn. De AWP is juist wél deskundig als het gaat om water, klimaat en een duurzame leefomgeving.

Er is nog geen AWP-verkiezingsprogramma voor 2023. Dat wordt begin 2022 vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Klik hier voor het AWP Verkiezingsprogramma 2019 : AWP Niet politiek wel deskundig

Meedoen met de AWP?  Klik dan hier voor meer informatie! 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld