Waarom moeten burgers eigenlijk waterschapsbelasting betalen?

Alle inwoners van Nederland dragen bij aan het regionale waterbeheer door het betalen van waterschapsbelasting. De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van bijna 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen, en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke meter afvalwater.

Sober en doelmatig

Waterschappen betalen hun taken vrijwel volledig uit eigen belastingheffing en krijgen geen geld van het rijk. Een eigen waterschapsbelasting is belangrijk voor een onafhankelijke positie van de waterschappen. Als je de waterschapsbelasting zou afschaffen, moet het werk van de waterschappen worden betaald uit de Inkomstenbelasting, die dan omhoog moet. De Algemene Waterschapspartij dringt aan op sober en doelmatig waterbeheheer om de kosten voor de burger laag te houden.

Waterschapstarieven verschillen per regio

De hoogte van de waterschapstarieven verschilt per waterschap, afhankelijk van de uitgaven voor schoon water en droge voeten in de eigen regio. Het zal niet verbazen dat waterschap De Dommel in de regio Eindhoven – hoog en droog – goedkoper is dan het Hoogheemraadschap van Delfland in de regio Den Haag. Waterschappen mogen wettelijk niet méér belasting heffen dan nodig om de kosten te dekken die daadwerkelijk worden gemaakt, en tekorten of meevallers in het ene jaar moeten worden verrekend met het volgende jaar.

Algemene Waterschapspartij komt op voor burgers

Naast burgers betalen ook bedrijven, boeren en andere overheden waterschapsbelasting. Nu betalen de burgers als groep in de meeste waterschappen wel een heel groot deel van de waterschapslasten. De Algemene Waterschapspartij pleit voor een grotere bijdrage van bedrijven aan de uitgaven van het waterschap, zodat de tarieven voor de burgers kunnen worden bevroren of zelfs omlaag kunnen?

Meer weten?

In de brochure ‘Waterschapsbelastingen 2017. Het hoe en waarom’  wordt in begrijpelijke bewoordingen uitgelegd wat de waterschappen doen, wat het kost en wie daarvoor betaalt. Klik op de foto hieronder als je meer wil weten!

Klik op de foto om het rapport te downloaden

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld