Waterschappen in Nederland

Professionalisering in het waterbeheer

IIn de afgelopen twintig jaar zijn veel kleiene waterschappen gefuseerd en geprofessionaliseerd tot de huidige 21 grote waterschappen. Soms vallen de grenzen van de waterschappen samen met die van de provincie, maar meestal niet. Want water bepaalt zijn eigen grenzen!

De Algemene Waterschapspartij is in vrijwel alle waterschappen met een AWP-team vertegenwoordigd. Zie kaart!

AWP niet politiek wel deskundig

De Algemene Waterschapspartij is een burgerinitiatief om invloed te hebben op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater in Nederland. Wij willen dat doen vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een maatschappelijke visie of partijpolitiek standpunt.

De AWP komt primair op voor de belangen van de inwoners van Nederland. Het gaat dan om veilige dijken, mar ook om schoon water, hergebruik van afvalwater, bevorderen van waternatuur en inspelen op klimaatverandering. Bovendien zijn de belangen van de agrariërs en de bedrijven in het waterschap al geborgd. Per waterschap zijn er 9 (soms 7) zetels gereserveerd om hun belangen te behartigen.

AWP is landelijke waterschapspartij met regionale afdelingen in elk waterschap

Het dagelijkse AWP-werk vindt natuurlijk in de regio plaats: in de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. Daar proberen we als niet-politieke partij om de waterbelangen van de inwoners van Nederland over het voelicht te brengen.
We nodigen u van harte uit om mee te doen met de AWP!

Klik hier voor het AWP Verkiezingsprogramma!

Kies je waterschap

waterschap limburg zuiderzeeland noorderzijlvest hunze-en-aa-s hollands-noorderkwartier rijnland fryslan vechtstromen vallei-en-veluwe rijn-en-ijssel rivierenland amstel-gooi-en-vecht de-stichtse-rijnlanden delfland schieland-en-krimpenerwaard hollandse-delta scheldestromen brabantse-delta de-dommel aa-en-maas drents-overijsselse-delta Zoeken op postcode