Waterschappen in Nederland

Professionalisering in het waterbeheer

In de afgelopen twintig jaar zijn veel kleine waterschappen gefuseerd en geprofessionaliseerd tot de huidige 21 grote waterschappen. Soms vallen de grenzen van de waterschappen samen met die van de provincie, maar meestal niet. Want water bepaalt zijn eigen grenzen. De AWP  is in vrijwel alle waterschappen met een AWP-team vertegenwoordigd.

AWP niet politiek wel deskundig

De AWP is ontstaan uit een burgerinitiatief om invloed te hebben op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater in Nederland. Wij willen dat doen vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een maatschappelijke visie of partijpolitiek standpunt.

De AWP komt primair op voor de belangen van de inwoners van Nederland. Het gaat dan om veilige dijken, mar ook om schoon water, hergebruik van afvalwater, bevorderen van waternatuur en inspelen op klimaatverandering. Bovendien zijn de belangen van de agrariërs en de bedrijven in het waterschap al geborgd. Per waterschap zijn er 9 (soms 7) zetels gereserveerd om hun belangen te behartigen.

AWP is landelijke politieke partij met regionale afdelingen in elk waterschap en in verschillende provincies

Het dagelijkse AWP-werk vindt natuurlijk in de regio plaats: in de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. Daar proberen we als niet-politieke partij om de waterbelangen van de inwoners van Nederland over het voelicht te brengen. We nodigen u van harte uit om mee te doen met de AWP. Klik hier voor het AWP Verkiezingsprogramma 2019. Het verkiezingsprogramma-2023 wordt in het voorjaar van 2022 vastgesteld in de ALV.

 

Bekijk onze nieuwsbrief