Waterschappen in Nederland

Professionalisering in het waterbeheer

In de afgelopen twintig jaar zijn veel kleine waterschappen gefuseerd en geprofessionaliseerd tot de huidige 21 grote waterschappen. Soms vallen de grenzen van de waterschappen samen met die van de provincie, maar meestal niet. Want water bepaalt zijn eigen grenzen. De AWP  is in vrijwel alle waterschappen met een AWP-team vertegenwoordigd.

AWP samen voor water en klimaat

De AWP is ontstaan uit een burgerinitiatief om invloed te hebben op het beleid van de waterschappen. Inmiddels is de scope van de AWP veel integraler en daarom gaan we op 15 maart 2023 ook meedoen aan de provinciale verkiezingen. Ons sterke punt is dat we niet verbonden zijn aan een landelijke politieke partij. Wij kunnen zowel links als rechts verbinden op onze punten water, klimaat en duurzame leefomgeving. En in de waterschappen en provincies gaat het sowieso veel meer om de uitvoering dan om de ideologie.

De AWP komt primair op voor de belangen van de inwoners van Nederland. Het gaat dan om veilige dijken, mar ook om schoon water, hergebruik van afvalwater, bevorderen van waternatuur en inspelen op klimaatverandering. Bovendien zijn de belangen van de agrariërs en de bedrijven in het waterschap al geborgd. Per waterschap zijn er 9 (soms 7) zetels gereserveerd om hun belangen te behartigen.

AWP is een landelijke politieke partij

De AWP is landelijke politieke partij met regionale afdelingen per waterschap en per provincie. De afdelingen zijn onafhankelijk van elkaar, met aparte kieslijsten en eigen gekozen vertegenwoordigers. Uiteraard werken we samen waar dat nuttig en nodig is.

Het dagelijkse AWP-werk vindt natuurlijk in de regio plaats: in de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. Daar proberen we als niet-politieke partij om de waterbelangen van de inwoners van Nederland over het voelicht te brengen. We nodigen u van harte uit om mee te doen met de AWP. Klik hier voor het AWP Verkiezingsprogramma 2019. Het verkiezingsprogramma-2023 wordt in het voorjaar van 2022 vastgesteld in de ALV.

 

Bekijk onze nieuwsbrief