Aa en Maas

Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas

De Algemene Waterschapspartij Aa en Maas is geen politieke partij, maar een onafhankelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan.
De Algemene Waterschapspartij Aa en Maas wil een sterk front vormen en zal er op toezien dat eenzijdige belangenbehartiging in het zorggebied wordt voorkomen.


Lees verder Onze kandidaten

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Kandidaten

1. Presentatie team Aa en Maas

lees verder

2. promotiefolder Algemene Waterschapspartij team Aa en Maas

lees verder

3. Henk Siroen

lees verder

4. Adri van den Hoven

lees verder

5. Michael Rieter

lees verder

6. Anita Slaats Damen

lees verder

7. Mari van Roosmalen

lees verder

8. Perry Peeters

lees verder

9. Albert van de Koolwijk

lees verder

10. Jolanda Lensen - van den Wildenberg

lees verder

11. Gerald Jan Ellen LIJST

lees verder

12. Pierre Spierings

lees verder

13. Harry Kuypers

lees verder

Nieuws en opiniestukken

Waterbericht van Anita, oktober 2018

Nieuws Beste mensen, Hieronder een link naar het waterbericht van Anita Het waterschap organiseerde meerdere informatieve themabijeenkomsten, ik ben naar een...

persbericht AWP niet politiek, wel deskundig

Nieuws Persbericht “AWP niet politiek, wel deskundig” De Algemene Waterschapspartij heeft voor de waterschapsverkiezingen van 2019 voor een nieuw...

AB-vergadering van 16 november 2018

Nieuws AB-vergadering van 16 november 2018 Programmabegroting 2019 waterschap Aa en Maas Kansrijke alternatieven Meandernde Maas Aanpassing belastingstelse...

AB vergadering van 12 oktober 2018

Nieuws AB vergadering van 12 oktober 2018   Brief van dhr. H. Kuypers inzake schuilgelegenheid jacht Bestuursverslag waterschap Aa en Maas 2018 Plan va...

Waterbericht van Anita, zomer 2018

Nieuws Beste mensen, Hieronder een link naar het waterbericht van Anita Na de winterse plaatjes bij mijn vorige waterbericht, zijn we nu al in de herfst bela...

AB-vergadering 6 juli 2018

Nieuws AB vergadering van 6 juli 2018: Voorjaarsnota Lange termijn kostenontwikkeling Kostentoedelingsverordening 2019 Subsidieverordening 2019 Zaakgerich...

Regionale Speerpunten van de AWP in waterschap Aa en Maas

test

Foto's


Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas

De Algemene Waterschapspartij Aa en Maas is geen politieke partij, maar een onafhankelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan.

De Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas wil een sterk front vormen en zal er op toezien dat eenzijdige belangenbehartiging in het zorggebied wordt voorkomen.

 

 

 

Waterschapsverkiezingen 2015

Beste inwoners van Waterschap Aa en Maas,

Dankzij grote ondersteuning van u allen, heeft de Algemene Waterschapspartij twee zetels behaald voor het bestuur van Waterschap Aa en Maas. Door de, voor ons ongunstige, verdelling van de restzetels, helaas een zetel minder dan de vorige periode.

De heren Henk Siroen en Adri van den Hoven zullen ons team vertegenwoordigen in het bestuur van Waterschap Aa en maas. Samen met de rest van het team, allen waarop u uw stem heeft uitgebracht, zullen hen bij dit werk ondersteunen.

Onafhankelijk, deskundig en betrokken!

Onze visie op water!

  1. Water is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan.
    Zuiver water is van vitaal belang voor onze gezondheid en onmisbaar voor flora en fauna. Water is daarom van wezenlijke waarde voor het welzijn van mens, plant en dier. Het water moet op een goede manier worden beheerd. Deze taak is primair neergelegd bij het waterschap.Als onafhankelijke groepering staat de Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas voor een eerlijk en evenwichtig waterschapsbeleid. Alleen zo kunnen de belangen gediend worden van alle mensen in het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Om hierop invloed te kunnen hebben, maakt de Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas deel uit van het Algemeen bestuur van het waterschap.De Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas maakt zich sterk voor een sober en doeltreffend waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare heffingen en tarieven.De zorg voor betrouwbare, beschermende waterkeringen – dus veilig wonen – is in onze visie een voorname verantwoordelijkheid van het waterschap. De Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas ziet er op toe dat deze taak op de juiste wijze wordt uitgeoefend.Wij staan voor een juist evenwicht tussen nat en droog en pleiten er voor op doeltreffende wijze in te springen op de gevolgen van de klimaatverandering. Omdat wij niet alleen leven op deze wereld staat de Algemene WaterschapsPartij Aa en Maas bovendien voor een sterke, internationale samenwerking. Water is een verbindende factor in het (Europese) bestuur.