Aa en Maas

Albert van de Koolwijk

Hij heeft zich tijdens zijn docentschap bij Has Den Bosch als milieuprocestechnoloog gespecialiseerd in lucht- en waterzuivering. Hij is bijzonder geïnteresseerd om met behulp van strategische samenwerkingsverbanden te komen tot oplossingen in openbare ruimte voor water-gerelateerde problemen. Door werk en studie heeft hij expertise ontwikkeld in het schoner produceren van o.a. voedingsmiddelen. Hoogwaardige waterkwaliteit is een randvoorwaarde voor het bereiden van levensmiddelen en een uitgangspunt voor het realiseren van een duurzame leefomgeving. Een hoogwaardige waterkwaliteit is in onze huidige samenleving alleen te realiseren met uitgekiende zuiveringstechnieken. Immers maaswater waaruit drinkwater wordt gezuiverd passeert enige malen onze toiletten voor het wordt afgevoerd naar de Noordzee. Uitgekiende zuiveringstechnieken kunnen waardevol zijn mits deze passen binnen het concept van bijv. industriële symbiose: enkele voorbeelden hiervan zijn gesloten waterketens , de energiefabriek en de grondstoffenfabriek. Concepten die goed worden toegepast kunnen kostenbesparend werken kortom: The spirit for the future