Aa en Maas

Mari van Roosmalen

De Lithenaar is werkzaam bij de gemeente Uden als Beleidsadviseur Water en Rioleringen en mag zich dus een expert noemen. Hij nam de vijfde plaats in op de kandidatenlijst

Hij maakte tussen 2005 en 2010 deel uit van het Algemeen bestuur van het Waterschap. De laatste jaren is hij lid van enkele regiocommissies binnen het Aa en Maasgebied.

Als democraat maakt hij zich hard voor meer inspraak voor inwoners op het beleid van het waterschap. De partij vertegenwoordigt met name de inwoners, maar heeft daarnaast ook oog voor de belangen van agrarische sector en bedrijfsleven. Van Roosmalen hecht ook belang aan een zakelijke benadering van de waterschappen. “Het waterschap moet zuinig zijn met het geld van de burger en moet er doelmatig mee omgaan. Het is in het veld een geweldige organisatie, maar zij moet doelmatiger gaan werken. Het waterschap is voor mij een uitvoeringsorganisatie die zich verre moet houden van de politiek.

Water is een fenomeen met tegengestelde kenmerken. Het dient tegelijk beschermd en bestreden te worden. Beschermd, omdat schoon en veilig water van levensbelang is voor de mens en de natuur. Bestreden, omdat te veel of te weinig water de veiligheid en de gezondheid van de mensen kan bedreigen. Algemene Waterschapspartij zet zich in voor een goede kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.

Als heuse waterspecialisten werkt de Algemene Waterschapspartij nauw samen met bewoners en gebruikers. Zo kan een beleid voor veilig, schoon en natuurlijk water voor iedereen, nu en in de toekomst, in praktijk worden gebracht.

Kijk naar zijn website:

http://members.home.nl/marivanroosmalen/