Aa en Maas

Presentatie team Aa en Maas

Secretariaat:

Albert van de Koolwijk

Tel. 0413 – 354378

Email  a.vandekoolwijk@algemenewaterschapspartij.nl

De Algemene WaterschapsPartij (AWP) is een landelijke organisatie die is opgericht om als onafhankelijke groepering mee te doen aan de waterschapsverkiezingen.

De leden zijn thuis in waterland en hebben zorg voor natuur en milieu.

De AWP zet zich in voor een doeltreffend en weloverwogen waterbeheer voor alle burgers.

 

Bij de verkiezingen van maart 2019 behaalden we slechts 1 van de 23 beschikbare zetels.

Samen met de  7 “geborgden”  bestaat het Algemeen Bestuur (AB) uit 30 leden.

 

Het dagelijks bestuur (DB) van ons waterschap bestaat uit 4 leden.

De voorzitter, de dijkgraaf, is bij koninklijk besluit benoemd. De overige leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de coalitiepartijen uit het bestuur.

De AWP heeft geen vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas.

 

De vertegenwoordiger van ons team in het Algemeen Bestuur is Anita Slaats-Damen:

 

 

 

 

 

E-mailadres: aslaats@aaenmaas.nl

 

Het bestuur van ons team bestaat uit:

–       Arie van Beelen, voorzitter  (a.vanbeelen@algemenewaterschapspartij.nl)

–       Albert van de Koolwijk, secretaris  (a.vandekoolwijk@algemenewaterschapspartij.nl)

–       Adri van den Hoven, penningmeester  (a.vandenhoven@algemenewaterschapspartij.nl)

 

Waterschap Aa en Maas heeft een aantal commissies waarin ons team als volgt is vertegenwoordigd:

Functionele commissies lid plaatsvervangend lid
 Algemene en Financiële zaken (AFZ)  A. Slaats Damen  M. Hermus
 Watersysteembeheer (WB)  M. Hermus  A. van Beelen
 Emissiebeheer (EB)  A. van Beelen  A. Slaats Damen

 

 

 

 

Regionale commissies AB-lid fractie-ondersteuner fractie-ondersteuner fractie-ondersteuner
 Hertogswetering  A. van den Hoven  M. van Roosmalen  C. Obbens
 Raam  H. Siroen
 Boven Aa  A. Slaats-Damen  H. Kuypers
 Beneden Aa  A. van den Koolwijk  M. Hermus

 

 

 

 

 

overige functies lid
 Presidium   A. Slaats-Damen
 Rekenkamercommissie   –

 

 

 

Informatie op websites:

–       www.algemenewaterschapspartij.nl  of  www.awp.nu

–       www.aaenmaas.nl

 

=================================