Aa en Maas

Presentatie team Aa en Maas

Secretariaat:

Albert van de Koolwijk

Tel. 0413 – 354378

Email  a,vandekoolwijk@algemenewaterschapspartij.nl

De Algemene WaterschapsPartij (AWP) is een landelijke organisatie die is opgericht om als onafhankelijke groepering mee te doen aan de waterschapsverkiezingen.

De leden zijn thuis in waterland en hebben zorg voor natuur en milieu.

De Algemen WaterschapsPartij zet zich in voor een doeltreffend en weloverwogen waterbeheer voor alle burgers.

Bij de verkiezingen van maart 2015 behaalden we 2 van de 23 beschikbare zetels.

Samen met de  7 “geborgden”  bestaat het Algemeen Bestuur (AB) uit 30 leden.

Het dagelijks bestuur (DB) van ons waterschap bestaat uit 5 leden.

De voorzitter, de dijkgraaf, is bij koninklijk besluit benoemd. De overige leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de coalitiepartijen uit het bestuur.

De Algemen WaterschapsPartij heeft geen vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas.

De 2 vertegenwoordigers van ons team in het AB zijn:

 

Henk Siroen

 

Adri van den Hoven

 

Gegevens van de Algemene WaterschapsPartij  / fractieleden:

–    Henk Siroen uit Cuijk, fractievoorzitter  ( hsiroen@aaenmaas.nl )

–     Adri van den Hoven uit Drunen   ( avandenhoven4@aaenmaas.nl )

 

Het bestuur van ons team bestaat uit:

–     Mari van Roosmalen uit Lith, voorzitter  (m.vanroosmalen@algemenewaterschapspartij.nl)

–     Albert van de Koolwijk uit Uden, secretaris  (a.vandekoolwijk@algemenewaterschapspartij.nl)

–     Anita Slaats-Damen uit Lieshout, penningmeester (a.slaats@algemenewaterschapspartij.nl)

 

Waterschap Aa en Maas heeft een aantal commissies waarin ons team als volgt is vertegenwoordigd:

 

Functionele commissies lid plaatsvervangend lid
Algemene en Financiële zaken (AFZ)  H. Siroen
Watersysteembeheer (WS)  A. Slaats Damen
Emissiebeheer (EB)  A. van den Hoven

 

 

 

 

Regionale commissies AB-lid fractie-ondersteuner fractie-ondersteuner fractie-ondersteuner
Hertogswetering  A. van den Hoven A. van den Koolwijk  M. van Roosmalen
Raam  H. Siroen A. van den Koolwijk  M. van Roosmalen
Boven Aa H. Kuypers  M. van Roosmalen  M. van Roosmalen
Beneden Aa A. van den Koolwijk  A. Slaats Damen  H. Kuypers

 

 

 

 

 

 

overige functies lid
Presidium   H. Siroen
Rekenkamercommissie

 

 

 

 

Informatie op websites:

–       www.algemenewaterschapspartij.nl  of  www.awp.nu

–       www.aaenmaas.nl

 

Verwijzing naar persoonlijke websites van leden:

–        Mari van Roosmalen:             http://members.home.nl/marivanroosmalen

 

=================================