Aa en Maas

AB-vergadering 10 februari:

Wijziging verordening behandelen bezwaren

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater Maas 2016 – 2017 en veiligheidsrapportage primaire en regionale waterkeringen:

Preventie, Toezicht en Handhaving

Verbonden Partijen

Informatienota uittreding Veghel bij BSOB

Resultaten waterschapsspiegel 2016

Brief van de provincie Noord-Brabant inzake het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2017

Blauwe Poort Laarbeek

Renovatie waterbeheersingsgemaal Groote Wetering en aanleg vispassage

Vervangen stuwen Peelkanaal en aanleggen vispassages

Proces en uitgangspunten wijzer onderhoud

Renovatie stamriool Oss fase 2

Halfjaarrapport 2016 AQUON

Begrotingswijziging claims wateroverlast

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...