Aa en Maas

AB-vergadering van 16 november 2018

 

  • Programmabegroting 2019 waterschap Aa en Maas
  • Kansrijke alternatieven Meandernde Maas
  • Aanpassing belastingstelsel waterschappen
  • Herziening Keur
  • Renovatie kunstwerken in regionale waterkeringen
  • Hoogwaterafvoer sluis 0 ‘s-Hertogenbosch
  • Stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied
  • Medicijnresten in afvalwater en oppervlaktewater

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...