Aa en Maas

AB-vergadering van 6 april 2018

  • Overleg aanpassing belastingstelsel
  • AWP stelt vragen bij noodzaak verbouwing districtskantoor
  • meetpilot nutriënten in oppervlaktewater
  • AWP pleit voor sterker betrekken van AB en burgers bij samenwerking Noordoost Brabant
  • AWP kritisch op Meerjarenprogrammering cyclisch groot onderhoud
  • AWP pleit voor behoud meldplicht bij het dempen van sloten om mensen bewust te maken van belang voor waterbeheer.

 

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...