Aa en Maas

 

 

 

 

 

 

Drunen, 11 mei 2015

 

Onderwerp: vragen ex art. 57 van het reglement van Orde Algemeen Bestuur inzake Attero in relatie tot het investeringsfonds “Waterland”.

 

Geacht bestuur,

 

De Algemene Waterschapspartij heeft op verschillende momenten vragen gesteld en kritische kanttekeningen geplaatst bij de samenwerking met Attero  bij de waterzuivering Land van Cuijk. Ook is in de persoon van dhr. H. Kuypers gewezen op de mogelijke grote financiële consequenties voor het waterschap die de samenwerkingsovereenkomst met Attero meebracht ( zie notulen AB van 7 juni 2013)

Op vragen na de overname van Attero door het investeringsfonds “Waterland” is vanuit het DB aangegeven dat de verplichtingen o.a. bij een mogelijk faillissement van Attero overgenomen waren door “Waterland”

Uit een publicatie in de Telegraaf van 8 mei j.l. “Afvalgigant kaalgeplukt” lijkt het erop dat verplichtingen niet zijn overgenomen door “Waterland”.

 

De fractie van de Algemene Waterschapspartij heeft daarom de volgende vragen.

 

Is het Dagelijks Bestuur nog steeds van mening dat de verplichtingen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst met Attero overgenomen zijn door “Waterland”?
Zo ja, kunt U aangeven op welke wijze die verplichtingen zijn vastgelegd en hoe het Dagelijks Bestuur de ontwikkelingen volgt en de belangen van waterschap Aa en Maas veilig stelt?
Hoe groot zijn de financiële consequenties voor het waterschap als onverhoopt Attero ( of “Waterland”) de verplichtingen niet nakomt?

 

Wij  zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet,

 

 

Namens de fractie van de Algemene Waterschapspartij

 

Adri van den Hoven

 

 

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...