Aa en Maas

 

 

 

 

 

 

Drunen, 11 mei 2015

 

Onderwerp: vragen ex art. 57 van het reglement van Orde Algemeen Bestuur inzake Attero in relatie tot het investeringsfonds “Waterland”.

 

Geacht bestuur,

 

De Algemene Waterschapspartij heeft op verschillende momenten vragen gesteld en kritische kanttekeningen geplaatst bij de samenwerking met Attero  bij de waterzuivering Land van Cuijk. Ook is in de persoon van dhr. H. Kuypers gewezen op de mogelijke grote financiële consequenties voor het waterschap die de samenwerkingsovereenkomst met Attero meebracht ( zie notulen AB van 7 juni 2013)

Op vragen na de overname van Attero door het investeringsfonds “Waterland” is vanuit het DB aangegeven dat de verplichtingen o.a. bij een mogelijk faillissement van Attero overgenomen waren door “Waterland”

Uit een publicatie in de Telegraaf van 8 mei j.l. “Afvalgigant kaalgeplukt” lijkt het erop dat verplichtingen niet zijn overgenomen door “Waterland”.

 

De fractie van de Algemene Waterschapspartij heeft daarom de volgende vragen.

 

Is het Dagelijks Bestuur nog steeds van mening dat de verplichtingen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst met Attero overgenomen zijn door “Waterland”?
Zo ja, kunt U aangeven op welke wijze die verplichtingen zijn vastgelegd en hoe het Dagelijks Bestuur de ontwikkelingen volgt en de belangen van waterschap Aa en Maas veilig stelt?
Hoe groot zijn de financiële consequenties voor het waterschap als onverhoopt Attero ( of “Waterland”) de verplichtingen niet nakomt?

 

Wij  zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet,

 

 

Namens de fractie van de Algemene Waterschapspartij

 

Adri van den Hoven

 

 

 

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...