Aa en Maas

Rivierkreeften

De Nederlandse wateren zitten vol met Amerikaanse rivierkreeften, ingevoerd voor consumptie. Ze graven gangen in oevers van sloten en beken en eten alles wat ze te pakken krijgen. Werkpaden zakken in en voor inheemse gewenste waterdieren en waterplanten vormen ze een bedreiging.

 

Inheemse Europese rivierkreeften verdwenen door slechte waterkwaliteit en door kreeftenpest, meegebracht door Amerikaanse soorten.

Ter vervanging van Europese soort zijn er andere soorten uitgezet. O.a. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.

Kreeften zijn omnivoren. Volwassen dieren eten vooral planten. Graafschade veroorzaakt troebel water en meer bagger. Op sommige plekken belemmeren ze verhoging van biodiversiteit.

Door het negatieve effect op de biodiversiteit (onder andere water en oeverplanten, macrofauna, vis) en het verhinderen van ecologisch herstel van systemen kunnen uitheemse rivierkreeften het behalen van Kaderrichtlijn Waterdoelen en andere natuurdoelen in de weg staan.

Hoge dichtheden rivierkreeften wordt lokaal als een probleem ervaren door de hengelsportvisserij omdat ze vrijwel alleen nog rivierkreeften vangen.

De enige methode die in Nederland toepasbaar lijkt te zijn om ze kwijt te raken, is het droogleggen en afgraven van een water. Dit is in de praktijk alleen haalbaar voor kleine wateren, zoals een amfibieënpoel. Hierbij is het van belang dat het bewuste water geïsoleerd ligt en niet makkelijk kan worden gekoloniseerd vanuit de omgeving. De kreeften kunnen zich immers ook over land verplaatsen.

De commerciële visserij op rivierkreeften is in toenemende mate een mogelijke bron van inkomsten. Bezwaren: 1. Het toestaan van de visserij op rivierkreeften motiveert vissers de rivierkreeften verder te verspreiden; 2. Bij het vissen op rivierkreeften is sprake van onwenselijke bijvangsten; 3. Door de selectieve visserij op grotere exemplaren nemen populaties niet af en mogelijk zelfs toe.

Binnen de verantwoordelijkheden van de waterschappen is het verlagen van dichtheden met name van belang in het kader van het behalen van de doelen van de KRW en het beperken van graafschade.

 

Bron:

Kennisdocument uitheemse rivierkreeften Hoogheemraadschap van Rijnland, oktober 2018:

https://rivierkreeft.files.wordpress.com/2018/10/rivierkreeft-kennisdocument-2018.pdf

 

Waterbericht van Anita, winter 2018-2019

Nieuws Waterbericht van Anita, winter 2018-2019 We zitten midden in de verkiezingscampagne. Een hectisch drukke tijd, waarin we samen volop bezig zijn om ons...

lijsttrekkersdebat waterschap Aa en Maas

Opinie 7 maart 2019 “Laten we beginnen met werken aan een gezonde leefbare bodem.” Dat is volgens AWP lijsttrekker Anita Slaats-Damen een van de ...

Verkiezingsprogramma AWP afdeling Aa en Maas

Opinie Verkiezingsprogramma 2019-2023  AWP afdeling Aa en Maas De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke vereniging met een gekozen bestuur. In ...

Kikker 'kWaak verbeeld het verkiezingsprogramma van de AWP

Nieuws verkiezingsprogramma uitgebeeld door kikker ‘kWaak   Verkiezingsprogramma zingend vertolkt met het lied “Oh mijn AWP”: https://...

Gelezen

Nieuws https://www.mooirooi.nl/reader/281005#p=16 ...

Presentatie over watersysteembeheer

Nieuws presentatie Watersysteembeheer Met studieavonden leidt het AWP-team elkaar op om klaar te staan voor het nieuwe waterschapsbestuur. Een van de avonde...