Aa en Maas

AWP – niet politiek, wel deskundig!

 

Onze kijk op water:

  • Onze dijken zijn breed, bebloemd en mogen soms overstromen, mits de risico’s voor mens en dier (we kunnen niet zonder elkaar!) worden beheerst. Er komen geen gebouwen op.
  • We vangen water op in de meanderende Maas, waterbergingen zoals in de Blaauwe Poort van Beek en Donk en thuis in regentonnen.
  • Zonnepanelen liggen op onze waterschapsgebouwen en niet op onze eigen weiden. Daarop wordt ook niet gejaagd.
  • We zuiveren het water van vuil, medicijnresten en drugsafval en halen op betaalbare wijze gas uit afvalslib en verbranden het restant in onze eigen slibverwerking in Moerdijk.
  • Onze sloot heeft geen vruchtbare plantenbodem door teveel bemesting meer.
  • De vervuiler moet betalen. De industrie, landbouw en een groter gezin meer dan een klein. Ook eigenaren van natuurterreinen betalen mee. Wetsovertreders worden aangepakt want zij verzieken het water.
  • Wij geven geld uit binnen afgesproken haalbare doelen en houden verder de hand op de knip. Belastingverhoging wordt daardoor – behoudens correctie voor de inflatie – niet echt nodig.

 

Zo genieten we volop van water, dienen de veiligheid, de economie en ook de natuur.

 

AWP team Aa en Maas,

Rini Hermus

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...