Aa en Maas

Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker

In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening voor 2020 onder voorbehoud vastgesteld. Dit voorbehoud is voor het eerst in de geschiedenis van het Waterschap Aa en Maas. De reden van deze onzekerheid is de hoeveelheid belastingplichtige inwoners in het waterschap. Het Dagelijks Bestuur is uitgegaan van 307.100 betalende “ingezetenen” maar uit pagina 80 van de vastgestelde begroting is af te leiden dat het aantal 315.841 “ingezetenen” bedraagt geeft Anita Slaats (Algemene Waterschapspartij) aan. Omdat de uitgaven van 2020 gelijkmatig worden verdeeld over de belastingbetalers is er nu dus onduidelijkheid of het bedrag van 61,50 euro of 59,80 euro vastgesteld moet worden.

De Algemene Waterschapspartij had de doorrekening voorafgaand aan de vergadering voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Tijdens de vergadering kon portefeuillehouder Peter Ketelaars (CDA) niet onderbouwen welk aantal inwoners aangehouden moest worden en dus welk belastingtarief voor hen vastgesteld moest worden. Eigenlijk kan het Algemeen Bestuur, met deze onduidelijkheid, geen belastingtarieven vaststellen, was de conclusie van de bestuurders. Uitstel van besluitvorming is echter niet toegestaan omdat wettelijk is voorgeschreven dat de tarieven in december vastgesteld moeten worden. Het Algemeen Bestuur werd hierdoor voor een dilemma geplaatst, aldus William de Kleijn (VVD). Vanuit de coalitie werd door Paul van der Krabben (fractie Geborgden) het pragmatisch voorstel gedaan om het tarief voor inwoners toch vast te stellen op 61,50 euro. Dit met de toezegging van het Dagelijks Bestuur, als het aangehouden inwoneraantal toch anders blijkt te zijn, dat bij de volgende Algemeen Bestuursvergadering het juiste belastingtarief wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en dat dan kan worden vastgesteld.
Op verzoek van voorzitter Lambert Verheijen (PvdA) heeft mevrouw Slaats haar ingediende amendement niet ter stemming gebracht en is deze aangehouden tot de volgende vergadering. Daarmee was de weg vrij om het tarief van 61,50 euro vast te stellen met de toezegging dat de volgende vergadering er absolute duidelijkheid is over het aantal belastingplichtigen en dus de rechtmatigheid van dit besluit.

De oppositiepartijen VVD, 50plus, PvdA, Algemene Waterschapspartij en Ouderen Appèl – Hart voor Water zetten zich in voor doelmatige bestedingen van waterschapsbelastingen. Zij wijzen erop dat dit niet vanzelfsprekend moet leiden tot hogere belastingen. Een stijging van 10 cent, van 59,70 euro (2019) naar 59,80 euro (2020), is voor iedereen te rechtvaardigen.

Op 24 januari 2020 komt het Algemeen Bestuur voor het eerst bij elkaar voor een themabijeenkomst en op 21 februari 2020 staat de eerste besluitvormende vergadering gepland. De oppositiepartijen hebben gezamenlijk het verzoek ingediend om op 24 januari 2020 de vaststelling van het belastingtarief op de agenda te zetten zodat inwoners niet langer in onzekerheid blijven.

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...