Aa en Maas

Besloten bijeenkomst Attero

10-07-2015 Provincie Noord Brabant

Voor 1 oktober 2015 komt een besloten bijeenkomst waarbij de woordvoerders Economie onder strikte geheimhouding vragen kunnen stellen aan gedeputeerde Bert Pauli en zijn adviseurs over de verkoop van afvalverwerkingsbedrijf Attero.

Dat is de uitkomst van een interpellatiedebat dat CDA-Statenlid Stijn Steenbakkers had aangevraagd over Attero, de verkoop en ontwikkelingen nadien.

Aanleiding van het debat waren recente berichten in de media waarin de indruk werd gewekt dat de nieuwe eigenaar van Attero afgelopen jaar € 183 miljoen aan dividenden aan zichzelf had uitgekeerd. De provincie Noord-Brabant verkocht vorig jaar de aandelen Attero voor € 170 miljoen.

Geheimhouding
Op de verkoopovereenkomst en bijbehorende stukken rust geheimhouding. Deze is door Provinciale Staten op 14 april 2014 bekrachtigd. Statenleden kunnen deze stukken onder geheimhouding inzien. De fractie van het CDA verzocht in het debat dat deze geheimhouding zou worden opgeheven. Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Pauli, die tevens voorzitter was van de aandeelhouderscommissie van Attero, raadde Provinciale Staten ten stelligste af de geheimhouding op te heffen.

Moties
Tijdens het debat diende de fractie van het CDA twee moties in. De eerste motie (M7a) riep het college op te onderzoeken hoe de geheimhouding opgeheven zou kunnen worden met maximaal draagvlak van betrokkenen. De tweede motie (M8) vroeg het college om in de eerste vergadering van de woordvoerders Economie uitleg te geven over de afgesproken verkoopvoorwaarden, de toetsing daarvan en de gevolgen indien Waterland niet voldoet aan deze verkoopvoorwaarden. Beide moties haalden geen meerderheid.

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...