Aa en Maas

Besloten bijeenkomst Attero

10-07-2015 Provincie Noord Brabant

Voor 1 oktober 2015 komt een besloten bijeenkomst waarbij de woordvoerders Economie onder strikte geheimhouding vragen kunnen stellen aan gedeputeerde Bert Pauli en zijn adviseurs over de verkoop van afvalverwerkingsbedrijf Attero.

Dat is de uitkomst van een interpellatiedebat dat CDA-Statenlid Stijn Steenbakkers had aangevraagd over Attero, de verkoop en ontwikkelingen nadien.

Aanleiding van het debat waren recente berichten in de media waarin de indruk werd gewekt dat de nieuwe eigenaar van Attero afgelopen jaar € 183 miljoen aan dividenden aan zichzelf had uitgekeerd. De provincie Noord-Brabant verkocht vorig jaar de aandelen Attero voor € 170 miljoen.

Geheimhouding
Op de verkoopovereenkomst en bijbehorende stukken rust geheimhouding. Deze is door Provinciale Staten op 14 april 2014 bekrachtigd. Statenleden kunnen deze stukken onder geheimhouding inzien. De fractie van het CDA verzocht in het debat dat deze geheimhouding zou worden opgeheven. Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Pauli, die tevens voorzitter was van de aandeelhouderscommissie van Attero, raadde Provinciale Staten ten stelligste af de geheimhouding op te heffen.

Moties
Tijdens het debat diende de fractie van het CDA twee moties in. De eerste motie (M7a) riep het college op te onderzoeken hoe de geheimhouding opgeheven zou kunnen worden met maximaal draagvlak van betrokkenen. De tweede motie (M8) vroeg het college om in de eerste vergadering van de woordvoerders Economie uitleg te geven over de afgesproken verkoopvoorwaarden, de toetsing daarvan en de gevolgen indien Waterland niet voldoet aan deze verkoopvoorwaarden. Beide moties haalden geen meerderheid.

 

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...