Aa en Maas

AB-vergadering 11 december:

·         Belastingverordeningen 2017 waterschap Aa en Maas

·         Kaderstellende notitie verbonden partijen 2017 waterschap Aa en Maas

·         Bestuursrapportage-I 2016 Belastingsamenwerking Oost-Brabant

·         Controleprotocol 2016 waterschap Aa en Maas

·         Webcasting en digitale verslaglegging commissievergaderingen

·         Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2017 t/m 2020

·         Kredietaanvraag clusterproject vismigratie Fase 2-3

·         Investeringskrediet voorbereiding dijkverbetering Ravenstein-Lith

·         Projectplan Waterwet Beekherstel en EVZ Peelse Loop Benedenloop

·         Kredietaanvraag 2e uitvoeringsprogramma wateroverlast

·         Optimaliseren krooshek Diepenhoekse Loop

·         Beleidsregel omgekeerde osmose effluent MVI’s

·         Vervangen voortstuwers RWZI Dinther

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...