Aa en Maas

AB-vergadering 11 december:

·         Belastingverordeningen 2017 waterschap Aa en Maas

·         Kaderstellende notitie verbonden partijen 2017 waterschap Aa en Maas

·         Bestuursrapportage-I 2016 Belastingsamenwerking Oost-Brabant

·         Controleprotocol 2016 waterschap Aa en Maas

·         Webcasting en digitale verslaglegging commissievergaderingen

·         Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2017 t/m 2020

·         Kredietaanvraag clusterproject vismigratie Fase 2-3

·         Investeringskrediet voorbereiding dijkverbetering Ravenstein-Lith

·         Projectplan Waterwet Beekherstel en EVZ Peelse Loop Benedenloop

·         Kredietaanvraag 2e uitvoeringsprogramma wateroverlast

·         Optimaliseren krooshek Diepenhoekse Loop

·         Beleidsregel omgekeerde osmose effluent MVI’s

·         Vervangen voortstuwers RWZI Dinther

 

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...