Aa en Maas

Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij.

Albert is vanaf 2014 actief geweest voor het team van Aa en Maas. Ook landelijk heeft hij op het vlak van waterkwaliteit veel deskundige inbreng geleverd.

Arie heeft zich in 2018 aangesloten bij ons team. Al snel leverde hij stevige organisatorische inbreng. Na de verkiezingen nam hij de taak van voorzitter over, werd benoemd tot adviserend commissielid bij het bestuur van waterschap Aa en Maas en droeg zijn steentje bij aan de landelijke AWP-organisatie.

Betrokken bij het waterbeheer zijn ze nog steeds. Op Facebook en LinkedIn is regelmatig een bijdrage van hen te lezen.

Albert en Arie, namens het AWP-team van waterschap Aa en Maas enorm bedankt voor jullie steun de afgelopen jaren!

Anita Slaats-Damen

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...

Waterschapsbestuurders te gast bij Scheldestromen

Nieuws 2021-11-01 Bestuurdersdag bij Scheldestromen Ontvangst op landgoed Twistvliet bij Vrouwenpolder ...