Aa en Maas

6 september 2019

Regionale commissie hertogswetering

Bij de Regionale commissie Hertogswetering werd de stand van zaken gepresenteerd over het dijktraject Ravenstein – Lith. Zie www.meanderendemaas.nl.
In oktober wordt het voorkeursalternatief bekend gemaakt.

De Wet Natuurbescherming vervangt de Flora- en Fauna-wet uit 1988. Het toezicht ligt bij de provincie en de omgevingsdiensten. Op de foto zie je een dassenburcht in de dijk bij Keent. Het waterschap heeft maatregelen genomen, zodat de graafwerkzaamheden van de das niet verder de dijk in kunnen gaan.

Adri van den Hoven

Foto: Dassenburcht Keent

AB-vergadering van 4 oktober 2019

Nieuws AB-vergadering van 4 oktober 2019 Bestuursverslag 1e helft 2019 waterschap Aa en Maas ...

Waterbericht van Anita, zomer 2019

Nieuws Waterbericht Anita, augustus 2019 Waterschapsverkiezingen maart 2019. Verkiezingsuitslag, coalitieoverleg, bestuursakkoord. Waterveiligheid, klimaata...

AB vergadering van 5 juli 2019

Nieuws AB vergadering van 5 juli 2019 Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota Gebiedsvisie ’t Gulden Land ...

AB vergadering van 7 juni 2019

Nieuws AB vergadering van 7 juni 2019 Jaarverslag 2018 Bestuursakkoord ...

Waterbericht van Anita, winter 2018-2019

Nieuws Waterbericht van Anita, winter 2018-2019 We zitten midden in de verkiezingscampagne. Een hectisch drukke tijd, waarin we samen volop bezig zijn om ons...

lijsttrekkersdebat waterschap Aa en Maas

Opinie 7 maart 2019 “Laten we beginnen met werken aan een gezonde leefbare bodem.” Dat is volgens AWP lijsttrekker Anita Slaats-Damen een van de ...