Aa en Maas

Voorschouw

De schouw is de jaarlijkse controle op onderhoudstoestand van watergangen en waterkeringen.
Bij de “voorschouw” wordt in de weken voor 15 november gekeken welke sloten al goed op orde zijn.

Ik ben meegelopen met de voorschouw. Als eerste is een stuw, met balk voor het opvangen van veegvuil en met vistrap toegelicht. Daarna zijn de A, B en C watergangen toegelicht A de grotere wateren met een afvoer van meer dan 30 liter per seconde, B –watergangen met een afvoer van minder dan 30 l s-1  en  C-watergangen de watergangen tussen twee percelen met een afvoer van minder dan 10 l s-1 die zijn vrijgesteld van de legger. Het beleid van het waterschap is dat de C-watergangen vergunning-vrij mogen worden gedempt of verondiept (alleen doorgeven). Indien ze niet worden gedempt moeten ze worden onderhouden en vallen onder de schouw.

De perceeleigenaren en watergangen staan weergeven op een tablet, waarop de schouwer zijn bevindingen kan aangeven ondersteund door een foto.  Alle watergangen worden nagelopen en bij nalatigheid wordt de betreffende eigenaar aangesproken op dempen, niet vegen of slecht vegen. Daarnaast is er sprake van een signaal functie m.b.t. afkalving oever, pers-sap wat in de sloot loopt en afstand gewassen tot de waterloop m.b.t. spuiten met beschermingsmiddelen. Meestal een farce zoals een bomenkweker opmerkte. Een i-opener was het onderdeel communicatie van betreffende schouwer.

Albert van de Koolwijk

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...