Aa en Maas

Voorschouw

De schouw is de jaarlijkse controle op onderhoudstoestand van watergangen en waterkeringen.
Bij de “voorschouw” wordt in de weken voor 15 november gekeken welke sloten al goed op orde zijn.

Ik ben meegelopen met de voorschouw. Als eerste is een stuw, met balk voor het opvangen van veegvuil en met vistrap toegelicht. Daarna zijn de A, B en C watergangen toegelicht A de grotere wateren met een afvoer van meer dan 30 liter per seconde, B –watergangen met een afvoer van minder dan 30 l s-1  en  C-watergangen de watergangen tussen twee percelen met een afvoer van minder dan 10 l s-1 die zijn vrijgesteld van de legger. Het beleid van het waterschap is dat de C-watergangen vergunning-vrij mogen worden gedempt of verondiept (alleen doorgeven). Indien ze niet worden gedempt moeten ze worden onderhouden en vallen onder de schouw.

De perceeleigenaren en watergangen staan weergeven op een tablet, waarop de schouwer zijn bevindingen kan aangeven ondersteund door een foto.  Alle watergangen worden nagelopen en bij nalatigheid wordt de betreffende eigenaar aangesproken op dempen, niet vegen of slecht vegen. Daarnaast is er sprake van een signaal functie m.b.t. afkalving oever, pers-sap wat in de sloot loopt en afstand gewassen tot de waterloop m.b.t. spuiten met beschermingsmiddelen. Meestal een farce zoals een bomenkweker opmerkte. Een i-opener was het onderdeel communicatie van betreffende schouwer.

Albert van de Koolwijk

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...