Aa en Maas

Oktober november 2016 was een drukke periode vol met informatiebijeenkomsten.
Ik heb een deel ervan bezocht. Hieronder een korte beschrijving van deze bijeenkomsten.

 • Demonstratie Bio-raffinage
 • Waterleliedag bij waterschap Roer en Overmaas:
  • Wateropvang rondom de dorpen in de Limburgse Heuvels.
  • Grensmaas: Grootschalige grindwinning gecombineerd met natuurcompensatie en ruimte voor de rivier.
 • Ledenvergadering Algemene Waterschapspartij:
  • Watermonumenten en opstellen van thema’s
  • Speerpunten voor de volgende verkiezingen
 • Informatieavond over gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
 • Deltacongres:
 • Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden
 • Schouw
 • ontwerp-projectplan ‘Blauwe Poort Laarbeek’
 • Workschop Afvalwater

 

 

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...