Aa en Maas

Oktober november 2016 was een drukke periode vol met informatiebijeenkomsten.
Ik heb een deel ervan bezocht. Hieronder een korte beschrijving van deze bijeenkomsten.

 • Demonstratie Bio-raffinage
 • Waterleliedag bij waterschap Roer en Overmaas:
  • Wateropvang rondom de dorpen in de Limburgse Heuvels.
  • Grensmaas: Grootschalige grindwinning gecombineerd met natuurcompensatie en ruimte voor de rivier.
 • Ledenvergadering Algemene Waterschapspartij:
  • Watermonumenten en opstellen van thema’s
  • Speerpunten voor de volgende verkiezingen
 • Informatieavond over gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
 • Deltacongres:
 • Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden
 • Schouw
 • ontwerp-projectplan ‘Blauwe Poort Laarbeek’
 • Workschop Afvalwater

 

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...