Aa en Maas

Onderwerpen:Wijzer onderhoud, Gebiedsgericht werken, Kilsdonkse molen

Realisatie van deze innovatieve watervluchtmolen werd gefinancierd door de echtgenote van de molenaar

Dynamisch beekdal: Onherstelbare werkzaamheden worden i.v.m bezwarenprocedure uitgesteld.

Watervervuiling door overbemesting: Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwalitiet van het oppervlaktewater. Het controleerd of afalwater voldoet aan kwaliteitseisen. Het waterschap heeft geen zeggenschap over lozingseisen.

Vissterfte na brand bij Adapt in Helmond: Enkele tientallen vissen die uit het water zijn gehaald zijn gestorven door zuurstofgebrek. (Oorzaak is niet gevonden.)

Het waterschap stelt een dossier samen over de gevolgen van de brand.

Wijzer onderhoud:

Presentatie door Jos vd Stappen, bedrijfsleider en Wim Egelsmeer, project- (en traject)-leider onderhoud. Beide medewerkens van Waterschap Aa en Maas.

Aan de hand van een stel foto’s van watergangen wordt de vergadering voor keuzes gesteld. Deze foto’s zijn ook gebruikt bij de klankbordbijeenkomsten.

Te zien zijn verschillende soorten watergangen met bijbehorende oevers. Breed, smal, stijl of glooiend. Met en zonder obstakels, zoals huizen, hekken of bomen. Liggend langs akkers, weilanden en tuinen. En met een maaimachine die in het water is gevallen doordat de oever te slecht begaanbaar bleek.Aanpak van onderhoud en onderhoudspaden langs waterlopen zijn vanuit het verleden per gebied anders afgesproken. Meer uniformiteit zou prettig zijn.

Onderhoud gebeurt in overleg met aanliggende grondeigenaren. Wettelijk is bepaald dat er een beschermingszone met een breedte van 5 meter langs de leggerwaterlopen beschikbaar moet zijn.

Gebiedsgericht werken: Presentatie door Liesbeth de Theije, gebiedsadviseur, en Joost Jansen, medewerker Waterbeheer. Beide medewerkens van Waterschap Aa en Maas.

Intern overle,  over beleid, beheer en onderhoud binnen de districten van waterschap Aa en Maas.

Extern overleg, met eigenaren van gronden langs waterlopen en overleg met gemeenten over gezamelijke opgaven.

Kilsdonkse Molen: De Kilsdonkse molen is een watervluchtmolen. Hij werkt op zowel wind als waterkracht. En er kan zowel meel als olie geproduceerd worden.

Op de grens van Dinther, Schijndel en Veghel staat al sinds de middeleeuwen een watermolen. Later is hier de windmolen bijgekomen.

In ons laaglandgebied moet water opgestuwd worden om de molens te laten draaien. Dat geeft overlast voor omwonenden. Hierdoor is uiteindelijk in de 19e eeuw de molen afgebroken en verkocht.

Begin 21e eeuw is deze unieke molen hersteld.

De benodigde omleiding van de Aa is aangelegd met medewerking van waterschap Aa en Maas.

 

 

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...