Aa en Maas

Beste mensen,

HIeronder de link naar mijn waterbericht over november en december.

Er waren zoveel vergaderingen en informatieve bijeenkomsten dat ik moeite heb met selecteren. Veel onderwerpen hebben met elkaar te maken. Daarom heb ik er ditmaal voor gekozen om het te verdelen over 2 waterberichten. Vandaag het eerste gedeelte met vooral onderwerpen die te maken hebben met het waterschap. Het volgende waterbericht besteed ik meer aandacht aan natuur-onderwerpen.

Een natuurbericht vast hierbij. FLORON organiseert een Eindejaars Plantenjacht Floron is de landelijke organisatie die wilde planten onderzoekt en beschermd. Ze vraagt hulp bij het inventariseren van planten die nu, midden in de winter, in bloei staan. Dat zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt. In mijn tuin telde ik 11 soorten, waarvan er 7 op de lijst van wilde planten voorkomen. Informatie en een zoekkaart vind u op http://www.floron.nl/plantenjacht .

Onderwerpen waterbericht november december deel 1:

  • Waterkwaliteit en mestfraude
  • Onderhoud watergangen en Schouw
  • Nationaal Deltacongres
  • Boer Bier Water
  • Klimaatverandering
  • GroenBlauwe Handdruk

 

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...