Aa en Maas

Beste mensen,

Hierbij mijn waterbericht van mei.

Een onderwerp wat door de landbouwers naar voren werd gebracht was hun grote zorg over de Verordening stikstof 2017, de aangescherpte normen voor lozingen. Mijn team van de Algemene Waterschapspartij vroeg aandacht voor gevolgen van verontreinigd bluswater en voor de regels voor plezierjacht.

Onderwerpen:

  • Landbouw en waterkwaliteit
  • Gele akkers
  • Brand Addapt Chemicals
  • Brand Addapt Chemicals
  • Waterschap Hollandse Delta
  • Vismigratie: Kierbesluit

 

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...