Aa en Maas

Beste mensen,

Hierbij een waterbericht over mijn ervaringen bij het waterschap en belevenissen in de natuur.

Tijdens de zomer is er zoveel anders te doen, dat het waterbericht aan u erbij inschoot.
Daarom nu een bericht over een langere periode. Aantekeningen en foto’s kijkend, reis ik van zomer naar herfst. Van fruitoogst naar spinnen en gekleurde herfstbladeren. Een indrukwekkende zomerstorm op de Oosterschelde en mooie zonsondergangen. Meerdere vergaderingen en informatiebijeenkomsten bij het waterschap, interessante lezingen bij het IVN en mooie wandelingen. Het is moeilijk om keuzes te maken wat ik u ditmaal ga vertellen.
Vorige week was ik in Leeuwarden bij het jaarlijkse Deltacongres. Het wordt georganiseerd door de overheid en is voor iedereen die met water en inrichting van ons land te maken heeft. Belangrijkste onderwerp ditmaal was klimaatverandering. Signalen zijn zo indringend, dat we niet langer mogen wachten met aanpassing van ons doen en laten en van de inrichting van ons land.

Onderwerpen:

  • – werken aan waterlopen: NVO, EVZ, GGOR, beekherstel, klimaatverandering.
  • – Veiligheidsbeoordeling primaire waterkering
  • – project Meanderende Maas
  • – Droppie water
  • – Portugal
  • – Vissers
  • – Sprengen
  • – Global Goals

De afbeelding toont de17 doelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Op weg naar een duurzaam Nederland, hebben ook de waterschappen hierin een taak. Waterschap Aa en Maas zoekt naar mogelijkheden om haar taken zonder energieverspilling en zonder vervuiling nog beter te vervullen.

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...