Aa en Maas

Beste mensen

Met de Algemene Waterschapspartij hebben we voor de verkiezingen afgesproken, om te laten weten wat we voor u doen en waar we voor staan.

Dat doen we met onze website, via Facebook en af en toe met een krantenbericht.

Begin dit jaar heb ik besloten om een nieuwsbrief te maken over wat ik zoal meemaak bij waterschap en IVN.

 

Hierbij, weliswaar wat laat, mijn waterbericht van oktober.

De afgelopen weken heb ik een volle agenda gehad. Veel interessante informatiebijeenkomsten, een korte vakantie en ook al weer de volgende vergadering van watersysteembeheer.

Verwerking van waterplanten tot hoogwaardiger producten, waterbeheer in zuid Limburg, biodiversiteit, landelijke deltaplannen, weg- en waterplannen in eigen omgeving, …  te veel om allemaal over te vertellen. Een eerste selectie in deze nieuwsbrief.

 

Ik hoop u hiermee weer wat te vertellen over mijn ervaringen rondom het waterschapsbestuur.

Met vriendelijke groeten,  Anita Slaats Damen

 

E-mail adres:  anitaslaats@algemenewaterschapspartij.nl

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...