Aa en Maas

Waterbericht Anita, augustus 2019

  • Waterschapsverkiezingen maart 2019. Verkiezingsuitslag, coalitieoverleg, bestuursakkoord.
  • Waterveiligheid, klimaatadaptatie, Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Regionale samenwerking Noordoost Brabant
  • Groen Blauwe Handruk

Beste mensen

Mede dankzei velen van u ben ik bij de waterschapsverkiezingen gekozen tot lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. Het was wel een teleurstelling dat onze enorme inzet voorafgaand en tijdens de verkiezingscampagne de AWP slechts een zetel opleverde.
Na de verkiezingen volgde opnieuw een hectisch drukke periode. Het nieuwe bestuur werd bedolven onder een overdaad aan informatie. Tegelijkertijd volgden coalitiebesprekingen, opstellen van bestuursakkoord en enkele introductiedagen. Met aansluitend in juni en juli 2 min of meer gewone vergaderingen voor het Algemeen Bestuur.
Vakantie, even afstand nemen en een paar weken rust, doet me goed. Inmiddels begint mijn agenda voor de komende maanden weer vol te lopen.
De bijgevoegde foto is gemaakt in Almere. Een van de studiedagen afgelopen periode bracht me naar waterschap Zuiderzeeland. Daar was ik onder de indruk van de groene daken boven winkelcentrum en woningen. Zelfs een speeltuintje voor de bovenwoningen ontbreekt er niet.

Anita

Regionale commissie Hertogswetering

Nieuws 6 september 2019 Regionale commissie hertogswetering Bij de Regionale commissie Hertogswetering werd de stand van zaken gepresenteerd over het dijktra...

AB vergadering van 5 juli 2019

Nieuws AB vergadering van 5 juli 2019 Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota Gebiedsvisie ’t Gulden Land ...

AB vergadering van 7 juni 2019

Nieuws AB vergadering van 7 juni 2019 Jaarverslag 2018 Bestuursakkoord ...

Waterbericht van Anita, winter 2018-2019

Nieuws Waterbericht van Anita, winter 2018-2019 We zitten midden in de verkiezingscampagne. Een hectisch drukke tijd, waarin we samen volop bezig zijn om ons...

lijsttrekkersdebat waterschap Aa en Maas

Opinie 7 maart 2019 “Laten we beginnen met werken aan een gezonde leefbare bodem.” Dat is volgens AWP lijsttrekker Anita Slaats-Damen een van de ...

Verkiezingsprogramma AWP afdeling Aa en Maas

Opinie Verkiezingsprogramma 2019-2023  AWP afdeling Aa en Maas De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke vereniging met een gekozen bestuur. In ...