Aa en Maas

Waterbericht Anita, augustus 2019

  • Waterschapsverkiezingen maart 2019. Verkiezingsuitslag, coalitieoverleg, bestuursakkoord.
  • Waterveiligheid, klimaatadaptatie, Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Regionale samenwerking Noordoost Brabant
  • Groen Blauwe Handruk

Beste mensen

Mede dankzei velen van u ben ik bij de waterschapsverkiezingen gekozen tot lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. Het was wel een teleurstelling dat onze enorme inzet voorafgaand en tijdens de verkiezingscampagne de AWP slechts een zetel opleverde.
Na de verkiezingen volgde opnieuw een hectisch drukke periode. Het nieuwe bestuur werd bedolven onder een overdaad aan informatie. Tegelijkertijd volgden coalitiebesprekingen, opstellen van bestuursakkoord en enkele introductiedagen. Met aansluitend in juni en juli 2 min of meer gewone vergaderingen voor het Algemeen Bestuur.
Vakantie, even afstand nemen en een paar weken rust, doet me goed. Inmiddels begint mijn agenda voor de komende maanden weer vol te lopen.
De bijgevoegde foto is gemaakt in Almere. Een van de studiedagen afgelopen periode bracht me naar waterschap Zuiderzeeland. Daar was ik onder de indruk van de groene daken boven winkelcentrum en woningen. Zelfs een speeltuintje voor de bovenwoningen ontbreekt er niet.

Anita

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...