Aa en Maas

Waterbericht Anita, augustus 2019

  • Waterschapsverkiezingen maart 2019. Verkiezingsuitslag, coalitieoverleg, bestuursakkoord.
  • Waterveiligheid, klimaatadaptatie, Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Regionale samenwerking Noordoost Brabant
  • Groen Blauwe Handruk

Beste mensen

Mede dankzei velen van u ben ik bij de waterschapsverkiezingen gekozen tot lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. Het was wel een teleurstelling dat onze enorme inzet voorafgaand en tijdens de verkiezingscampagne de AWP slechts een zetel opleverde.
Na de verkiezingen volgde opnieuw een hectisch drukke periode. Het nieuwe bestuur werd bedolven onder een overdaad aan informatie. Tegelijkertijd volgden coalitiebesprekingen, opstellen van bestuursakkoord en enkele introductiedagen. Met aansluitend in juni en juli 2 min of meer gewone vergaderingen voor het Algemeen Bestuur.
Vakantie, even afstand nemen en een paar weken rust, doet me goed. Inmiddels begint mijn agenda voor de komende maanden weer vol te lopen.
De bijgevoegde foto is gemaakt in Almere. Een van de studiedagen afgelopen periode bracht me naar waterschap Zuiderzeeland. Daar was ik onder de indruk van de groene daken boven winkelcentrum en woningen. Zelfs een speeltuintje voor de bovenwoningen ontbreekt er niet.

Anita

AB-vergadering van 21 februari 2020

Nieuws 2019-02-21 schema AB-besluiten Voorwaardelijk aangenomen belastingtarieven Hoogwaterbeschermingsprogramma, Meanderende Maas ...

Forse stijging waterschapsbelasting

Nieuws Forse stijging waterschapsbelasting https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20191220/opinie-voor-huizenbezitters-stijgt-waterschapsbelasting-aa-en-ma...

Belastingtarieven onder voorwaarden vastgesteld

Nieuws Belastingtarief voor de inwoners van Waterschap Aa en Maas nog onzeker In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december is de belastingverordening ...

AB-vergadering van 13 december 2019

Nieuws 2019-12-13 schema AB-besluiten Belastingverordeningen 2020 waterschap Aa en Maas Energietransitie   ...

Regionale commissie Beneden Aa

Nieuws 2019-11-29 Beneden Aa Stichting Landschapsbeheer Aa-dal FrieslandCampina ...

AB-vergadering van 15 november 2019

Nieuws 2019-11-15 schema AB-besluiten Programmabegroting 2020 waterschap Aa en Maas   ...