Aa en Maas

2020-09-13 Waterbericht Anita, zomer 2020

  • Anderhalf jaar waterschapsbestuur
  •  Verdroging
  •  Belastingstelsel
  •  Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

Beste mensen,

Voorafgaand aan de waterschapsverkiezingen van 2009 raakte ik betrokken bij het waterschap. Een jaar later startte ik met een opleiding voor natuurgids.
Vele lezingen, excursies en rapporten maakten diepe indruk op mij. Interessante informatie en mooie foto’s wilde ik graag delen. Daarom ben ik na enkele jaren begonnen met deze nieuwsbrief.
Afgelopen jaar werd ik als kersverse bestuurder bedolven met nieuwe informatie en vergaderstukken. Tijd en rust ontbrak me om u bij te praten. Na 3 onafgemaakte concepten doet het me goed om u weer een waterbericht aan te bieden.

Anita

AB vergadering van 3 juli 2020

Nieuws 2020-07-03 schema AB-besluiten Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota Waterbeheerplan 2022-2027 Meanderende Maas Microplastics, bestrijdingsmidde...

Regionale commissie Boven Aa, 26 juni 2020

Nieuws Vergadering Boven Aa 26 juni 2020 Pilot medicijnen Meerwaarde biodiversiteit RWZI Aarle-Rixtel Flora-, vogel- en waterinventarisatie RWZI Aarle-Rixt...

AB-vergadering van 5 juni 2020

Nieuws 2020-06-05 schema AB-besluiten   Jaarverslag 2019 Amendement Kostentoedelingsverordening 2021 waterschap Aa en Maas, Solidariteitsheffing Aanpas...

Opnieuw stijging waterschapslasten voor de burger

Nieuws Opnieuw stijging waterschapslasten voor de burger Inwoners dragen onevenredig veel bij aan de kosten voor waterbeheer. Stijging van de WOZ-waarde van ...

AB-vergadering van 10 april 2020

Nieuws 2020-04-10 schema AB-besluiten Preventie, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Projectplan Snelle Loop, Benedenloop Nota peilbeheer Renovatie ...

Regionale commissie Boven Aa

Nieuws Regionale commissie Boven Aa 6 maart 2010 Onderhoud waterlopen Onweerstaanbaar Someren ...