Aa en Maas

Waterschapsbelasting 2021

Wat doet het waterschap met jouw geld?

Februari 2021:

Aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen is weer binnen.

Aan de gemeente betalen we voor algemene kosten, voor afvalinzameling en voor afvoer van rioolwater. Het waterschap zorgt met het geld voor bescherming tegen overstroming en wateroverlast en voor schoon water.
Schoon water daar kunnen we zelf aan meewerken. Wat er niet aan vuil in het water komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Ook de hoeveelheid regenwater wat het rioolwater verdund is van belang. Als er minder regenwater in het riool terecht komt, dan kan het water bij de rioolzuiveringsinstallatie beter schoon gemaakt worden.

Subsidie:

Als stimulans om het rioolwater minder te verdunnen met schoon regenwater hebben veel waterschappen en gemeenten subsidieregelingen voor hun inwoners.
Bij waterschap Aa en Maas is dat “Subsidie klimaatbestendige maatregelen”.
Bij de gemeente waar ik woon, Laarbeek, is dat “Bijdrage voor opvangen regenwater”.

https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen/

https://www.laarbeek.nl/bijdrage-voor-opvangen-regenwater

U kunt van beide regelingen tegelijk gebruik maken.

"groen' dak in de winter

“groen” dak in de winter

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...