Aa en Maas

Waterschapsbelasting 2021

Wat doet het waterschap met jouw geld?

Februari 2021:

Aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen is weer binnen.

Aan de gemeente betalen we voor algemene kosten, voor afvalinzameling en voor afvoer van rioolwater. Het waterschap zorgt met het geld voor bescherming tegen overstroming en wateroverlast en voor schoon water.
Schoon water daar kunnen we zelf aan meewerken. Wat er niet aan vuil in het water komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Ook de hoeveelheid regenwater wat het rioolwater verdund is van belang. Als er minder regenwater in het riool terecht komt, dan kan het water bij de rioolzuiveringsinstallatie beter schoon gemaakt worden.

Subsidie:

Als stimulans om het rioolwater minder te verdunnen met schoon regenwater hebben veel waterschappen en gemeenten subsidieregelingen voor hun inwoners.
Bij waterschap Aa en Maas is dat “Subsidie klimaatbestendige maatregelen”.
Bij de gemeente waar ik woon, Laarbeek, is dat “Bijdrage voor opvangen regenwater”.

https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen/

https://www.laarbeek.nl/bijdrage-voor-opvangen-regenwater

U kunt van beide regelingen tegelijk gebruik maken.

"groen' dak in de winter

“groen” dak in de winter

Regionale commissie hertogswetering, 19 maart 2021

Nieuws Verslag regiocommissie Hertogswetering 19 maart 2021 Waterveiligheid Waterbeheerplan Waterzuivering   Agenda en presentaties: https://aaenmaas....

AB vergadering van 26 februari 2021

Nieuws 2021-02-26 schema AB-besluiten Waterbeheerplan Meanderende Maas Maashorst rioolzuiveringsinstallaties ...

AB-vergadering van 18 december 2020

Nieuws 2020-12-18 schema AB-besluiten waterbeheerplan 2022-2027 Hoogwaterbeschermingsprogramma belastingverordeningen 2021 Watervraag Brabantse natuur Afkop...

AB-vergadering van 20 november 2020

Nieuws 2020-11-20 schema AB-besluiten programma-begroting 2021 Geborgde Zetels Aanpassing belastingstelsel voor waterschapslasten Snelle Loop Beekontwikkel...

AB-vergadering van 9 oktober 2020

Nieuws 2020-10-09 schema AB-besluiten Bestuursverslag Kostentoedeling belastingtarieven subsidie voor klimaat-maatregelen zoals regenwateropvang en groen da...

Waterbericht van Anita, zomer 2020

Nieuws 2020-09-13 Waterbericht Anita, zomer 2020 Anderhalf jaar waterschapsbestuur  Verdroging  Belastingstelsel  Hoogwaterbeschermingsprogramma   ...