Amstel, Gooi en Vecht

Overstroming in Amsterdam door klimaatverandering niet volledig uit te sluiten

Bewustzijn laag, urgentie neemt toe door klimaatverandering

19 jan. 2022 – Klimaatverandering en de extra verstedelijking zorgen ervoor dat de grenzen van het watersysteem sneller bereikt worden. Door de stijging van de zeespiegel zal de kwetsbaarheid voor overstromingen van met name West-Nederland in de toekomst alleen maar verder toenemen.

We zijn ons er vaak niet eens van bewust dat we in een overstromingsgevoelig gebied wonen of werken. Gevolg is dat waterveiligheid ook nauwelijks een rol speelt in de keuzes die in de ruimtelijke inrichting gemaakt worden. In het rapport ‘Kansen voor gevolgbeperking overstromingen in Amsterdam’ zijn de overstromingsdiepten van de verschillende wijken in Amsterdam in kaart gebracht.

Klik hier: AWP wil vaart maken met klimaattransitie

Kansen voor gevolgbeperking overstromingen in Amsterdam 

 

Klimaatbestendig in 2050

In de Nationale Omgevingsvisie is vastgelegd dat  Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn. Bij nieuwbouw en herontwikkelingen moet worden voorkomen dat het risico op schade en slachtoffers door overstromingen of extreem weer toeneemt. We moeten ook voldoende ruimte behouden en reserveren voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen.

Door nu slimme keuzes te maken kunnen we als gemeente, waterschappen en partners in de stad ervoor zorgen dat de kwetsbaarheid van de stad in de toekomst niet toeneemt.  En dat de stad bij voorkeur juist weerbaarder wordt! De krapte in het huidige watersysteem in en rond Amsterdam versterkt de urgentie. De limieten in het watersysteem komen in zicht en er is weinig flexibiliteit over om extremen op te vangen.

De Veiligheidsregio moet een noodplan en evacuatiestrategie opstellen, plus een goede impactanalyse op de schaal van de stad met aanbevelingen om schade te beperken. Bijvoorbeeld het verhoogd aanleggen van bepaalde wegen,  geschikt maken van hoger gelegen plekken zoals metrostations als shelter voor mensen die in huis moeten ontvluchten. Ook moet de Veiligheidsregio aangeven hoe een goede informatievoorziening kan worden gegarandeerd.

Impact klimaatverandering op het watermanagement

 

Aanbevelingen

Het huidige watersysteem is op lange termijn niet houdbaar door klimaatverandering, toenemende verstedelijking en versnelde zeespiegelstijging. Daarom moet worden ingezet op:

  • Reserveren van ruimte voor waterberging bij nieuwbouw of herontwikkeling.
  • Rekening houden met toekomstig hogere peilopzet op het Noordzeekanaal en Markermeer.
  • Maatregelen om waterbestendig te bouwen tot een overstromingsdiepte van 20 cm vragen vaak een beperkte investering, en zijn goed ruimtelijk inpasbaar.
  • Strategie ontwikkelen voor vitale functies, zoals het elektriciteitsnetwerk, om de gevolgen van een overstroming zo veel als mogelijk te beperken (bijv. verhoogde of aangepaste aanleg.
  • In nieuwe woningbouwgebieden met een overstromingsdiepte tot ca 50-100 cm inzetten op een ‘micro-hoogtestrategie’ door het aanleggen van verhogingen in de openbare ruimte (‘kleine terpen’).

Grote delen van Havenstad zijn gevoelig voor een overstroming van 50-100 cm

Enthousiaste mensen voor nieuwe AWP-afdeling bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuws Samen voor water en klimaat – doe jij met ons mee? Op 22 november 2021 is er een tweede digitale AWP Kennismakings-bijeenkomst voor waterschap ...

Digitale informatiebijeenkomst AWP in waterschap Amstel Gooi Vecht

Nieuws Samen voor Water en Klimaat 26 sept. 2021 – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht omvat een gebied van 700 vierkante km en 1,3 miljoen inwoners. Met ...