Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Brabantse Delta

AWP Brabantse Delta

Korte introductie AWP Brabantse Delta

AWP staat voor Algemene Waterschapspartij. Wij zijn een landelijke onafhankelijke partij voor het waterbelang van alle burgers - zuiver water dus! Het team van de Algemene Waterschapspartij in  het waterschapsgebied van de Brabantse Delta gaat voor waterschapsbeleid voor mensen, mensen zoals u. AWP Brabantse Delta is geen politieke partij, maar een onafhankelijke landelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan. AWP Brabantse Delta wil een sterk front vormen en zal er op toezien dat eenzijdige belangenbehartiging in het zorggebied wordt voorkomen.

AWP Brabantse Delta bezet nu geen zetel in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezingen te vergroten, zodat meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid. AWP Brabantse Delta stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. AWP Brabantse Delta komt op voor de belangen van alle inwoners, met een brede kijk op water, deskundigheid en ervaren bestuurskandidaten.

Lees verder

Fotogalerij:


AgendaAWP Brabantse Delta


  Steunleden

 • 1. Dimph Rubbens, Standdaarbuiten
 • Ik woon in het buitengebied aan rivier de Mark in de gemeente Moerdijk. Ik wil met, van en voor alle burgers water als speerpunt van het Waterschap onder de aandacht brengen. dimphcm@gmail.com

  » Lees meer

 • 2. Johan van Dalen, Steenbergen
 • Ik heb ruime ervaring met zaken en bestuurskwesties die spelen bij het waterschap, door mijn opleiding, werk en een volledige periode bestuurslid bij dit waterschap.

  » Lees meer

 • 3. Ruud van Bremen, Lage Zwaluwe
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • 4. Rob van Pinxteren, Ulvenhout
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer