Brabantse Delta

AWP Brabantse Delta

Korte introductie AWP Brabantse Delta

AWP staat voor Algemene Waterschapspartij. Wij zijn een landelijke onafhankelijke partij voor het waterbelang van alle burgers – zuiver water dus! Het team van de Algemene Waterschapspartij in  het waterschapsgebied van de Brabantse Delta gaat voor waterschapsbeleid voor mensen, mensen zoals u. AWP Brabantse Delta is geen politieke partij, maar een onafhankelijke landelijke groepering van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan. Wij zetten ons in voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven.

Onze verkiezingsslogan ‘AWP niet politiek wel deskundig’ geeft precies weer waar de AWP voor staat!

AWP Brabantse Delta bezet nu een  zetel in het Algemeen bestuur van het waterschap. Het doel is om dit aantal bij de komende verkiezingen te vergroten, zodat meer invloed kan worden uitgeoefend op het waterschapsbeleid. AWP Brabantse Delta stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen, een bewuste keuze. AWP Brabantse Delta komt op voor de belangen van alle inwoners, met een brede kijk op water, deskundigheid en ervaren bestuurskandidaten.
Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe jij ook mee met de AWP? Samen voor water en klimaat!
Word lid voor maar 25 euro per jaar.

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Publicatie 'niet bang voor water?' Hans Middendorp

Nieuws Lees de publicatie ‘niet bang voor water?’ van Hans Middendorp over wat de waterschappen voor je doen ...

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Nieuws Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten Hoge biodiversiteit heeft ook effect op effectiviteit van waterzuivering Maatschappelijk...

Markpontje bij Terheijden

Nieuws   Markpontje bij Terheijden vaart weer! bron: BN de Stem Al vijf jaar vaart veerman Theo Stikkers (71) van de ene naar de andere Markoever om fie...

22 maart Wereldwaterdag

Nieuws wereldwaterdag, zeg je ook dank je wel tegen kraanwater Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen geen schoon drinkwater, bij ons komt het gewoon ...

Droppie Water! website met kinderinformatie over kerntaken waterschappen

Nieuws Droppie Water leert basisschoolleerlingen door spelletjes en oefeningen over het werk dat de waterschappen doen. De Unie van Waterschappen richt zic...

Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart

Nieuws Rivieroverstromingen treffen jaarlijks 21 miljoen mensen over de hele wereld. Als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei worden rond 2030 mo...

Onze kandidaten

1. 1. Johan van Dalen (Steenbergen )

lees verder

2. 2. Dimph Rubbens (Standdaarbuiten)

lees verder

3. 3. CEDRIC BOUSCHÉ (Breda)

lees verder

4. 5. Bob van der Laan (Zevenbergen)

lees verder

5. Harry Rubbens (Wouwse Plantage)

lees verder

6. 4. Thijs Kleemans (Roosendaal)

lees verder
Regionale Speerpunt van de AWP Brabantse Delta

regionaal speerpunt AWP Brabantse Delta

AWP daagt bestuurskandidaten Waterschap Brabantse Delta uit tot live debat over grenskwesties Eén van de onderwerpen waar AWP-lijsttrekker Johan van Dalen uit Steenbergen (lijst 8) graag over in debat wil, is hoe waterschap Brabantse Delta moet omgaan met zogenaamde 'grenskwesties' en bevoegdheden. "Sommige thema’s waar we mee te maken krijgen, roepen de vraag op of ze wel bij ons waterschap thuishoren. Ze spelen landelijk bijvoorbeeld of ze overschrijden een waterschapsgrens. In het geval van het Schelderijnkanaal bijvoorbeeld. Daar is de waterschapsgrens ook nog eens provinciegrens. Dat kan bestuurlijk heel complex worden. Hoe werk je samen en hoe deel je verantwoordelijkheden?" "Hoe werken we samen met andere bestuursorganen?" De AWP hoopt ook dat op lokaal niveau stevige openbare debatten worden gevoerd over de lastenverdeling van de waterschapsysteemheffing. “Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel bewoners , bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”

Foto's


De waterschappen in cijfers
Waterschapspeil
Waterschapspeil 2018 is de zesde landelijke rapportage over alle trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer gezamenlijk verslag over de periode 2015-2017.

Ook wordt inzicht gegeven in nieuwe ontwikkelingen. Want in ons (laaggelegen) land is het werk aan het waterbeheer nooit af!
Waar de waterschappen voor staan, wat zij willen bereiken en wat ze daarvoor doen, heeft invloed op hoe zij er financieel voor staan en wat zij in de vorm van belastingen in hun gebieden neerleggen. Waterschappen moeten continu investeren om er voor te zorgen dat de waterkeringen, waterlopen, gemalen, zuiveringsinstallaties en andere waterwerken die zij beheren ook bij veranderende omstandigheden voor hun taak gesteld blijven staan.

Waterschapsspiegel
De Waterschapsspiegel is de interactieve, online bedrijfsvergelijking van alle 21 waterschappen in Nederland. De portal ‘WAVES’ is het dashboard van de Waterschapsspiegel. In WAVES kunnen alle kerngegevens van elk waterschap online worden ingezien en ook nog onderling worden vergeleken.

Peilbeheer
Tot de kerntaken van de waterschappen behoort ook het zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld voor landbouw, recreatie, natuur, drinkwaterwinning, industrie, scheepvaart en visserij. Dat betekent wateroverlast én watertekorten zo veel mogelijk beperken. De hoosbuien die op basis van de KNMI-scenario’s uit 2014 pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Ook de perioden met neerslagtekort en extreme droogte nemen toe in aantal en lengte.

AWP Brabantse Delta staat voor waterveiligheid, waterkwaliteit, waterzuivering en waternatuur

Meedenken en kritisch
AWP Brabantse Delta wil graag, dat het waterschap zo goed blijft functioneren, omdat water belangrijk is. De AWP-bestuursleden willen constructief meedenken en waar nodig een kritisch geluid laten horen. Dat vereist gerichtheid op innovatie en op de toekomst, in plaats van alleen meegaan met de waan van de dag.

Goed gebruik belastinggeld en goede samenwerking met alle partners
AWP Brabantse Delta ziet toe op goed gebruik van belastinggeld en is alert op meekoppelkansen. Voor uitgaven die het waterschap nu doet, moet het nu de verantwoordelijkheid nemen en niet de exploitatiekosten doorschuiven naar volgende generaties. AWP Brabantse Delta is voor een goede samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en met alle partners; dat betekent tweerichtingsverkeer. Daarvoor is ook een adequate, op de doelgroep afgestemde communicatie noodzakelijk. Wij moeten ook inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte. Waterschappen zijn daardoor uitermate belangrijk voor de kwaliteit van uw huidige en toekomstige leefomgeving. De AWP Brabantse Delta wil dat deze taken goed geregeld zijn en blijven en dat er ingespeeld wordt op nieuwe technieken en innovaties. De AWP Brabantse Delta wil hieraan een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan leveren zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.

AWP Brabantse Delta wil een brug slaan tussen de Brabantse Delta en de burgers
AWP Brabantse Delta wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn. De door u gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van de Brabantse Delta en kunnen die ook aan u uitleggen. Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap, en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen of e-mailen.

We zijn ook te vinden Instagram, LinkedIn, Facebook en Twitter: