Brabantse Delta

1. Johan van Dalen

Ik heb ruime ervaring met zaken en bestuur kwesties die spelen bij het waterschap. Dit komt mede door mijn ervaring qua opleiding, werk en doordat ik een volledige periode bestuurslid ben geweest bij het waterschap Brabantse Delta.

Meer over Johan van Dalen

Kennis van water

Ik ben  51 jaar en ben opgegroeid in  een polder in de Hoekschewaard (Zuid Holland). Helaas zijn er in die polder in 1953 vele mensen verdronken. Ik heb het hier over Numansdorp waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Bij dit dorp splitst het Hollands Diep zich in het Haringvliet en het Volkerak.
Ik ben na mijn studie op o.a. de hogere landbouwschool te Dordrecht en Delft, in Steenbergen gaan wonen. Ik was na mijn schoolperiode werkzaam in de land- en tuinbouw als technisch medewerker en adviseur. Daarna ben ik in 1999 gaan werken in de zakelijke bancaire sector. Ik deed dit hoofzakelijk bij vele Rabobanken als detacheringsmedewerker op de zakelijke afdelingen. Per 2019 ben ik weer werkzaam in de landbouw. Ik werk bij het veredelingsbedrijf Hazera als gewas specialist.
Daarnaast ben ik vader van 3 dochters en ben in de bestuursperiode vanaf 2009 4 jaar algemeen bestuurslid geweest voor de fractie gebouwd bij het waterschap Brabantse Delta.

Johan van Dalen (klik op afbeelding voor het filmpje)

Ik ben opgegroeid op een grootlandbouwbedrijf, waarbij ik al vroeg ervaren heb welke belangen er spelen. Ik denk hier bij o.a. aan het bemalen van een polder / zomer en winter waterstand / heftige regenbuien en hoge waterstanden door springvloed of verhoogde afvoer van rivierwater / natuurontwikkeling en dijkbewaking! Met o.a. mijn agrarische en financiële achtergrond wil ik  belangenvertegenwoordiger zijn van alle inwoners en bedrijven in het waterschapsgebied. Ook zie ik dit los van de landelijke politiek.

AWP niet politiek wel belangrijk

Ik ben al sinds de oprichting van de Algemene Waterschapspartij (AWP) lid van deze landelijke niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur. Want uw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven.

Stem 20 maart 2019 AWP niet politiek wel deskundig Johan van Dalen Belangenvertegenwoordiger van alle inwoners!!!