Brabantse Delta

3. CEDRIC BOUSCHÉ

Gezond verstand, kennis en ervaring
Ik ben burger van Breda met inkomend kraan- en hemelwater en een gescheiden riolering voor “schoon” en vuil water. Ik heb groene vingers en ben samen met mijn vrouw ook buitenmens op 1.3 hectare natuurgebied te midden van akkerbouwland in Drimmelen. Daar heb ik 15 jaar ervaring met peil, grondwater, hemelwater en slootwater in (zeer) droge en (zeer) natte tijden. Met uitkijk op plas en dras, dijken en foerageergebied voor ganzen.
Omdat ik geloof in de kracht van ontmoetingen en verbindingen ken ik inmiddels de uiteenlopende betrokkenen en hun belangenorganisaties. Akkerbouwers, boomkwekers, melkveehouders, imkers, natuurgidsen, tuinliefhebbers, wijkbewoners, ondernemers, beheerders, politici….. Als onderwijskundige realiseer ik me het belang van kennis en kunde, van betrokkenheid en eigenaarschap. Daar wil ik aan werken. Daardoor is ook mijn gedrevenheid ontstaan om mee te werken aan de organisatie van een zuivere kringloop waardoor water op het goede moment in de juiste hoeveelheid beschikbaar is.

Voorkomen en schoner is beter
Het is voor de hand liggend dat als er geen verontreiniging in zuiver water komt dit er ook niet uit hoeft te worden gehaald. Dat zal de mensheid zich toch moeten realiseren.
Werken aan bewustzijn bij bedrijven, burgers, de agrarische sector betekent letterlijk beginnen bij de bron. Dat moet dan wel leiden tot concrete aanpak. Van regenton en toilet tot het afbouwen van verontreiniging en opbouwen van waterbergingen in bebouwde gebieden en waterbufferzones en waterkeringen in gebieden waar dat nodig is.
Het doceren van water is een opgave want veiligheid en fris water wil iedereen en ongewenste overstroming wil niemand.
Het zou overigens mooi zijn als er ooit weer eens sprake zou kunnen zijn van zuiver zeewater. Dat is voorlopig een utopie. Er is eerder sprake van steeds meer steeds vuiler zeewater in onze omgeving. Smeltende ijskappen zorgen helaas niet voor voldoende verdunning is mijn hypothese. We zullen dus moeten blijven investeren als we ons land veilig voor overstroming en zoutloos willen houden.

Integriteit
In het woord integriteit ligt alles besloten. Iedereen die van die zuiverheid en veiligheid profiteert zal naar rato aan de investeringen die daar voor nodig zijn willen bijdragen. Om die bereidheid te steunen horen inzicht en transparantie daarom op alle niveaus bij elkaar. Daarom wil ik meewerken aan duidelijke informatie zodat mensen ervaren en weten waar investeringen blijven die we aan heden en toekomst verplicht zijn.

Kernwoorden
Laat ik waar ik me voor wil inzetten nog eens samenvatten in wat kernwoorden: Zuiverheid en veiligheid, biodiversiteit, integriteit, functionaliteit (consumptiewater, recreatiewater, vaarwater, zwemwater, historie van water etc.), proportionaliteit (inzet van middelen en menskracht moet in verhouding staan tot te bereiken resultaten en effecten).